Een zelfstandig sociaal leven

De Riethorst in Geertruidenberg is een unieke zorglocatie waar leven in vrijheid centraal staat. Cliënten houden hier zoveel mogelijk regie over hun eigen leven. Ze hebben alle ruimte om zelf te bepalen wat ze kunnen of willen. Waar dat niet meer gaat, staan onze bevlogen medewerkers klaar. Zorgtechnologie helpt op een veilige manier de vrijheid te behouden. José de Groot, teammanager zorg & welzijn, schrijft regelmatig een blog over haar ervaringen binnen De Riethorst.

Laatst las ik in een boek de volgende zin: Wat hem op de been hield was praten. Er was hem een psychiater aangeboden, maar hij had zelf een beter alternatief gevonden, een sociaal leven. Die zin raakte mij enorm. Het onderstreepte voor mij het belang van een zelfstandig gekozen sociaal leven. Door samen leuke dingen te doen, met mensen waarmee je een klik hebt, ervaar je het gevoel van erbij horen, wat weer bijdraagt aan een gevoel van een zinvol leven. Juist nu in coronatijd voelen we dat gemis allemaal meer dan ooit. Het maakt ons zelfs opstandig, depressief en boos.

Voor mensen met dementie en hun partners is dit herkenbaar. Naast het geheugenverlies zijn juist de sociale contacten en het deelnemen aan de maatschappij zaken die als eerste verdwijnen. De omgeving vindt de nieuwe situatie vaak spannend en moeilijk om mee om te gaan. Maar ook de mensen met dementie en hun partners zelf zijn terughoudend door bijvoorbeeld schaamte of het onbegrip dat men ervaart. Ze komen daardoor vaak in een sociaal isolement terecht en dat is, zoals we nu allemaal merken, enorm zwaar.

Vanuit dit besef wordt er binnen de zorg dan ook enorm ingezet op het welzijn en welbevinden van cliënten en hun partners. Door middel van individuele en gezamenlijke activiteiten en het opzetten van netwerken probeert men dat sociale isolement te doorbreken en dat werkt. Ook binnen Mijzo is er enorm veel aandacht voor welzijnsactiviteiten voor de mensen die er wonen. Er worden diverse activiteiten georganiseerd door mensen uit de zorg, geholpen door partners, familieleden en talloze vrijwilligers. Al deze contacten zijn enorm belangrijk en doen de mensen goed, maar de eigen regie en de keuzevrijheid voor cliënten ontbreekt hier vaak wel.

Binnen De Riethorst zien we echter ook iets anders ontstaan. Door de vrijheid die cliënten hebben om zelf te bepalen waar zij de dag doorbrengen, ontstaan er nieuwe groepjes met bewoners die het goed met elkaar kunnen vinden. Door het loslaten van een vaste plek op een vaste huiskamer zoeken bewoners die een klik hebben elkaar op en creëren zelf gezamenlijke sociale activiteiten. Er wordt met elkaar gewandeld, er wordt koffie gedronken en gepraat en vooral ook veel gelachen. Er is een groepje dames dat met regelmaat samen zingt. Een paar weken geleden gingen ze spontaan met elkaar dansen en andere bewoners sloten zich aan. Het was ontzettend mooi om te zien en het raakte en ontroerde de medewerkers die erbij waren zozeer dat ze mij zelfs belden om het te delen. Door een omgeving te creëren waarbinnen bewoners zelfstandig sociale activiteiten kunnen organiseren, doen ze weer mee en horen ze er weer bij. Het verbetert de kwaliteit van leven, vergroot het zelfvertrouwen en biedt een zinvoller bestaan. Beter kun je het volgens mij niet hebben.

Wat Mijzo nieuwsgierig maakt

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail