Mijzo heeft de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 getekend!

Op donderdag 8 december 2022 heeft Mijzo de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 getekend. Een mooi moment, waarop veel partijen uit de zorg hun toewijding voor het verduurzamen van de sector hebben vastgelegd.

Wat is de Green Deal Duurzame Zorg?

Green Deals zijn afspraken over verduurzaming tussen de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De Green Deal Duurzame Zorg (GDDZ) is een uitwerking van de ambities uit het Klimaatakkoord en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, specifiek voor de zorgsector. De zorgsector is verantwoordelijk voor 7 procent van de totale voetafdruk (CO2-uitstoot) van Nederland en heeft daarmee een substantiële impact op het klimaat.

In de nieuwe Green Deal Duurzame Zorg zijn concrete en ambitieuze doelen gesteld op het gebied van duurzaamheid. Ook wordt in deze Green Deal ingezet op gezondheidsbevordering en preventie en het vergroten van bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en milieu en andersom.

De vijf thema’s in de Green Deal zijn:

  • Actievere inzet op gezondheidsbevordering
  • Vergroten van kennis & bewustwording
  • Verlagen van CO2-uitstoot, met als doel klimaatneutraal in 2050
  • Verminderen van primair grondstoffengebruik, met als doel maximaal circulaire zorg in 2050
  • Terugbrengen van de milieubelasting door medicatie(gebruik)

Duurzaamheid en Mijzo

Met het onderschrijven van de nieuwe Green Deal zet Mijzo in op verduurzaming van de zorg! In 2023 is onze ambitie om alle locaties te certificeren via de invoering van de Milieuthermometer Zorg. Deze nieuwe Green Deal helpt richting te geven aan ons duurzaamheidsbeleid en duurzaamheid in te bedden in onze organisatie.

Wat Mijzo nieuwsgierig maakt

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail