Hospice Altena, Thebe en Mijzo tekenen intentieverklaring

Thebe en Mijzo hebben een intentieverklaring getekend met Hospice Altena. Thebe zal de verpleegkundige zorg op zich nemen. Mijzo gaat de stichting ondersteunen bij de vorming en coördinatie van een vrijwilligersteam.’ De initiatiefnemers Ruben en Melanie Kruithof zijn al sinds 2018 bezig om in Altena een hospice te realiseren.

Hospice Altena

Door een zwaar auto-ongeluk en de stervensbegeleiding van een goede vriend ging Ruben ‘anders’ naar het leven kijken. ‘Zingeving’ en een ‘voetafdruk willen zetten’ brachten hem en zijn echtgenote Melanie op het idee om een hospice op te richten, waar mensen toch in huiselijke sfeer kunnen sterven als dat thuis om wat voor reden dan ook niet gaat. De gemeente Altena juicht het initiatief toe. Er is nog geen hospice in Altena, uit onderzoek blijkt dat die behoefte er wél is.

In een interview vertelt clustermanager GR/ELV Ellie Biemans: ‘Mensen zijn eigenaar van hun leven. Ik wil dat ze dat ook zo ervaren, tot en met de laatste dag. Liefdevolle zorg in een hospice dichtbij is een prachtige stip op de horizon .’

Als alles volgens planning verloopt dan kan volgend jaar zomer de eerste paal de grond in. De verwachting is dat het hospice een jaar later, in juli 2023, open kan. Meer informatie is te vinden op hospice-altena.nl.

Wat Mijzo nieuwsgierig maakt

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail