Huntingtoncafé op 16 maart 2023

De ziekte van Huntington heeft een groot effect op de ervaren kwaliteit van leven van de persoon die de ziekte heeft en zijn of haar directe omgeving. Seksualiteit en intimiteit zijn hier onderdeel van. Door de ziekte verandert er vaak veel op dit gebied. Het kan zijn dat iemand dwangmatig veel bezig is met seksualiteit of dat juist het tegenovergestelde het geval is. Voor partners speelt dat het moeilijk is om veranderende patronen te accepteren. Hoe verhouden de hulpbehoevendheid en gedragsverandering zich tot de intimiteit in de relatie?

Tijdens het Huntingtoncafé besteden we aandacht aan dit onderwerp. Jacqueline de Ridder, GZ-psycholoog bij Huntington Expertisecentrum Topaz, neemt ons mee in een onderzoek rondom seksualiteit en de ziekte van Huntington. Daarnaast delen we ervaringen van mensen met de ziekte van Huntington en hun partner.

Het Huntingtoncafé organiseren we hybride. Dit wil zeggen dat je naar de locatie kunt komen of online kunt deelnemen.

Voor wie?

Dit Huntingtoncafé is bedoeld voor mensen met de ziekte van Huntington en hun naasten. Medewerkers en vrijwilligers zijn natuurlijk ook van harte welkom. De avond wordt begeleid door de casemanagers/maatschappelijk werkers van De Kloosterhoeve.

Waar en wanneer?

De bijeenkomst is op donderdag 16 maart 2023 van 20.00 – 22.00 uur. De inloop is vanaf 19.45 uur. In tegenstelling tot de vorige bijeenkomsten wordt dit Huntingtoncafé gehouden bij locatie Mauritsstaete, Stadsweg 9A01 in Geertruidenberg.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar Cristel Witte, secretaresse: cristel.witte@mijzo.nl. Geef bij aanmelding duidelijk aan of u naar de locatie komt of online aansluit. In het laatste geval ontvangt u een link. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Wat Mijzo nieuwsgierig maakt

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail