Langer Actief Thuis

Het programma Langer Actief Thuis is erop gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving te laten wonen.

Ouderen van nu zijn actiever en willen graag zo lang mogelijk zelfstandig zijn. Bovendien is de manier waarop de zorg voor ouderen op dit moment is georganiseerd al op korte termijn niet meer uitvoerbaar. Het aantal ouderen neemt toe en er zijn niet genoeg verzorgenden en verpleegkundigen om de zorg op dezelfde manier te blijven bieden. Voor Elly Branderhorst, ergotherapeut bij Mijzo, was dit de aanleiding om van januari tot en met mei 2021 aan de slag te gaan met haar afstudeerproject ‘Langer Actief Thuis’ voor de master Neurorevalidatie & Innovatie. Hiervoor is een pilot gestart met cliënten van de wijkverpleging bij zorglocatie Dongepark. Het project is gebaseerd op de principes van reablement. Het is erop gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving te laten wonen. Dankzij dit project is dat voor meerdere cliënten inmiddels weer mogelijk.

Het programma Langer Actief Thuis bestaat uit verschillende stappen. Ouderen geven zelf hun doelen aan die ze willen behalen. Via een interdisciplinaire benadering wordt er door wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten samengewerkt aan het behalen van deze doelen. Het programma duurt maximaal 12 weken.

Cliënten en collega’s die mee hebben gewerkt aan het project zijn ontzettend tevreden met de behaalde resultaten. Cliënt: “Het is een stuk vrijheid en zelfstandigheid dat ik teruggekregen heb”. Een aantal collega’s geeft aan: “Mooi om samen aan de zelfredzaamheid van ouderen te werken” en “Het programma draagt bij aan vertrouwen in eigen mogelijkheden van ouderen”.

Dinsdag 29 juni was de eindpresentatie voor collega’s van Mijzo. Elly en haar collega’s kijken terug op een geslaagd project en een fijne samenwerking. Voor cliënten die nieuw in zorg komen bij zorglocatie Dongepark wordt deze nieuwe aanpak voortgezet. Bovendien wordt het project verder uitgerold naar een aantal andere locaties van Mijzo. Ook worden al gesprekken gevoerd om te kijken hoe andere zorgaanbieders in de toekomst ook deze interventie kunnen uitvoeren.

Bekijk onderstaande video waarin cliënten vertellen over hun ervaringen.

Wilt u meer weten of het programma downloaden? Ga dan naar Langer Actief Thuis.

Wat Mijzo nieuwsgierig maakt

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail