Mantelzorger? Wie zorgt er voor u?

Mensen worden steeds ouder. De verwachting is dat het aantal mensen met dementie of geheugenproblemen daardoor fors zal toenemen. Op dit moment krijgt één op de vijf Nederlanders dementie. Veel van hen wonen nog thuis. Soms verhuizen zij naar een verpleeghuis, omdat zij meer toezicht en begeleiding nodig hebben.

Mantelzorgers nemen een groot deel van de zorg voor een naaste met dementie op zich. Zowel thuis als in het verpleeghuis. Als partner, familielid, buur, vriend of kennis. Mogelijk bent u één van die vele mantelzorgers in Nederland die dagelijks voor een naaste klaar staat.

Wees zuinig op uzelf
De zorg voor een naaste met dementie is een verantwoordelijke en soms belastende taak. Zeker als u zelf op leeftijd bent of in combinatie met een baan en/of de zorg voor kinderen. Uit onderzoek blijkt de belasting bij ruim de helft van de mantelzorg te zwaar. Het zet ongewild relaties onder druk. Daarom is het zo belangrijk om overbelasting te voorkomen en handvatten te hebben om ondanks de diagnose dementie het leven op een fijne manier voort te kunnen zetten. Om samen te blijven genieten van het leven.

Samen zorgen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Zorg voor mantelzorgers
Bij het vinden van een goede balans biedt een aantal zorgorganisaties in Midden-Brabant ondersteuning aan in de vorm van vijf of tien bijeenkomsten. Die bijeenkomsten zijn erop gericht u inzicht te geven in het verloop van de ziekte dementie, het omgaan met veranderd gedrag en onderwerpen als veiligheid, financiën en zorg. Aan bod komt ook wat het voor ú betekent mantelzorger te zijn.
Hoe kunt u de zorg voor uw naaste en wat u zelf nog graag wilt en kunt in evenwicht houden? Hoe kunt u samen met u naaste zoveel mogelijk van het leven blijven genieten?
Het ondersteuningsprogramma Dementie is misschien het goede steuntje in de rug.

Dementie, en nu…

Psycho-educatie aan mantelzorgers
In het programma over Dementie, en nu staan kennis over dementie en het behoud van de goede relatie met uw naaste met dementie of geheugenproblemen centraal. Daarnaast besteden we aandacht aan het draagbaar houden en maken van de zorg voor mantelzorgers. Elke bijeenkomst concentreert zich rond één thema, zoals invoelen in de beleving van mensen met dementie, omgaan met zorg en veranderd gedrag, uw zorgbelasting, communiceren met iemand met dementie, met familie en omgeving.
• Groepen van maximaal 12 mantelzorgers
• 10 wekelijks bijeenkomsten van 3 uur
• De bijeenkomsten zijn op een locatie in de regio Midden-Brabant
• Er zijn geen kosten verbonden aan deelname

Voor vragen en aanmelding kunt u terecht bij de geheugenwinkel. Dit kan per e-mail via geheugenwinkel@dewever.nl of telefonisch via 013 – 549 26 06.

Heeft u behoefte aan opvang van uw naaste tijdens de bijeenkomsten? Geef dit dan door bij uw aanmelding, wij denken graag mee over opvang.

Wat Mijzo nieuwsgierig maakt

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail