Onderzoek naar SAM, een klein en fijn moment

SAM is een innovatief product, dat in samenwerking met medewerkers, cliënten en familieleden van zorglocatie Altenahove van Mijzo is ontworpen. Het is bedoeld om interactie en activiteit bij mensen met dementie te stimuleren. Om de toegevoegde waarde van SAM verder te onderzoeken heeft Luckt een traject opgezet en doorlopen bij 5 locaties van Mijzo. De resultaten van dit onderzoek zijn onlangs gepubliceerd.

Opzet onderzoek

Voor het onderzoek is SAM geïntroduceerd bij locaties Buurstede, Eekhof, Zandley, De Riethorst en Koetshuis. Op iedere locatie is een ambassadeur aangesteld die collega’s bij het gebruik van SAM heeft begeleid. Gedurende een periode van zes weken is er op de locaties geobserveerd en zijn medewerkers en familieleden geïnterviewd.

Resultaten

De algemene indruk van SAM is positief. Medewerkers vinden het object prettig ontworpen. Het ziet er vriendelijk uit en is makkelijk vast te houden. De interactie die het meest is waargenomen, is dat bewoners er op tikken en vervolgens reageren op de geluiden en trillingen die volgen. Er is ook een aantal verbeterpunten genoemd ten aanzien van de functionaliteiten, bijvoorbeeld over de duur van de geluiden die SAM produceert. Voor mensen met dementie in een vroeger stadium is SAM vaak niet interessant genoeg of te kinderachtig. Door mensen in een latere, meer verzonken fase wordt SAM in de regel positief ontvangen.

“Een bewoner die op bed ligt, reageert er echt heel goed op. Ze slaapt normaal veel, maar werd hier heel wakker van. Ze ging echt met haar handen meebewegen. Ik heb SAM met familie meegegeven, die ervaarden het ook als heel prettig.”

De ervaringen van medewerkers met SAM verschillen per locatie. Hun rol is bij de inzet van SAM heel belangrijk gebleken. Sommige medewerkers hadden verwacht dat SAM de bewoners uit zichzelf zou activeren. Dit is echter niet de insteek van SAM. Medewerkers moeten SAM zelf onder de aandacht brengen van de bewoner. Medewerkers die dat erkennen, zien de meerwaarde dan ook juist in de kleine momentjes die SAM teweegbrengt.

Ook familie is betrokken bij het onderzoek. Sommige familieleden zien SAM als een nieuw, prettig middel om verbinding te kunnen maken, of om gewoon iets om handen te hebben. Als belangrijk aandachtspunt is aangegeven dat heldere communicatie belangrijk is bij de inzet van zorgtechnologie zoals SAM.

Advies

Luckt geeft aan dat de meerwaarde van SAM zeker aanwezig is, maar dat het nog te vroeg is om op te schalen. SAM leidt nog niet overal tot positieve reacties en er zijn nog verschillende verbeterpunten te behalen ten aanzien van de ontwikkeling van het product. Er is daarom geadviseerd en besloten om de beschikbare SAM-sets in eerste instantie breder in te zetten bij de locaties van Mijzo.

Vervolg

Medewerkers van alle locaties van Mijzo konden zich aanmelden als ‘maatje van SAM’. Tijdens een workshop hebben zij kennisgemaakt met SAM en geleerd wat de mogelijkheden zijn en hoe zij SAM op hun locatie kunnen inzetten. SAM gaat nu rouleren tussen de verschillende locaties die daar interesse in hebben. Vervolgens wordt geëvalueerd hoe SAM in te toekomst Mijzo-breed geïmplementeerd kan worden.

SAM in het kort

SAM stimuleert interactie en activiteit bij mensen met dementie. De twee bollen reageren op aanraking (schudden, tikken, aaien, vasthouden) door middel van licht, geluid en trillingen. Ze reageren ook op elkaar. Als ze beiden worden gebruikt doen ze elkaar na en als er eentje wordt gebruikt, vraagt de ander ook om aandacht.

Wat Mijzo nieuwsgierig maakt

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail