Tweede Kamerlid Harry Bevers bezoekt locatie Mijzo

Harry Bevers, lid van de Tweede Kamer namens de VVD, bracht vorige week een werkbezoek aan locatie Dongepark. Bevers, die onder andere de wet langdurige zorg, wijkverpleegkundige zorg en mantelzorg in zijn portefeuille heeft, ging hiermee in op de uitnodiging van clustermanager Petra Lepolder om in de praktijk te ervaren voor welke uitdagingen de zorg staat. Hij ging in gesprek met een brede vertegenwoordiging van medewerkers die hem vanuit de praktijk toelichtten dat de huidige werkwijze in de zorg niet meer houdbaar is in de toekomst. Sterker Mijzo wilde benadrukken dat de transformatie in de zorg volop speelt en een maatschappelijke verantwoordelijkheid van ons allen is, waar meer aandacht voor mag zijn in de politiek.


Ik ben onder de indruk van Mijzo als moderne innoverende organisatie waar creatief denken over de toekomst onderdeel is van de cultuur.

Harry Bevers

Transformatie

Mijzo merkt dagelijks dat er een grote toename is van het aantal ouderen met een intensieve zorgvraag. Maar net als in veel andere sectoren is er ook in de zorg een groot personeelstekort dat de komende jaren alleen maar zal toenemen. Petra Lepolder: “Binnen Mijzo zijn we continu op zoek naar manieren om de zorg anders te organiseren, zodat we er echt kunnen zijn voor de mensen die ons het meeste nodig hebben. Ook als samenleving moeten we anders gaan kijken naar ouder worden en de zorg. We zullen het veel meer samen moeten gaan doen.

Innovaties

“Dat anders doen, kent vele vormen. Naast het betrekken van familie, vrijwilligers en mantelzorg zet Mijzo steeds meer in op technologie en innovatie. Hierin zoeken we de samenwerking met andere zorgorganisaties, laten we medewerkers breed meedenken, durven we te experimenteren en ontdekken we samen gaandeweg wat werkt en wat niet. Niet werken aan innovatie is voor Mijzo geen optie meer. Anders gaan we nog meer achter de feiten aanlopen. En Mijzo wil juist vooroplopen. Niet alleen voor straks, als er geen medewerkers meer zijn om bepaalde taken uit te voeren, maar juist ook om mantelzorgers met technologie en innovatie te ondersteunen. Innovaties kunnen overigens ook menselijke interventies zijn. Zo denken we er nu aan om het project Langer Actief Thuis in het verpleeghuis in te zetten onder de noemer Samen Langer Actief. We stimuleren cliënten om dat wat ze zelf kunnen doen ook zelf te blijven doen. We merken dat cliënten gelukkig worden van zelf dingen oppakken. Dat draagt bij aan hun welzijn.” 

Imagoprobleem

Waar in het gesprek lang bij wordt stilgestaan, is het imago van de zorg. Dit probleem straalt af naar alle vakgebieden in de zorg en niet alleen op de werving van zorgpersoneel. Andere sectoren zijn erin geslaagd om hun sector aantrekkelijker te maken. Dat geldt niet voor de zorg. Daar heeft de sector hulp bij nodig. Bevers: “Wellicht heeft het er mee te maken dat ieder mens wel oud wil worden, maar niet oud wil zijn. Zeker in deze tijd betekent nadenken over later, dat we voor moeilijke en ingewikkelde keuzes staan. Minister van langdurige zorg, Conny Helder, komt uit de sector. Van haar hoor ik hoe het werkt en waar de pijn zit. We zullen meer met elkaar in gesprek moeten gaan over de toekomst, ook als dat lastig is. Ik moet me zelf de vraag ook stellen hoe ik later voor me zie.” Petra Lepolder haakt hierop in door aan te geven dat veel mensen zich nog onvoldoende realiseren dat de toekomst echt een andere werkelijkheid wordt. “Er is nog veel onbegrip. Sommige technieken die we invoeren om de zorg te ontlasten, worden door hen gezien als een verkapte bezuiniging.”

Clientperspectief

Lid van de cliëntenraad, Piet Panis, benadrukt dat hij zich zorgen maakt vanuit het clientperspectief. “Ik maak me vooral zorgen over mensen die tegen een zorgzwaarte aanzitten en nog thuiswonen. Zij leggen een zwaardere druk op o.a. mantelzorgers. Dat houdt mij erg bezig. Ik wil de politiek de boodschap meegeven, dat het anders moet en kan. Denk aan het tijdig opbouwen van organisaties die kunnen ondersteunen bij langer thuiswonen. Dat is keihard nodig en kan niet bij de maatschappij worden neergelegd. Geef mensen forse ondersteuning op hun reis naar de zorgsector en zorg dat de transitie op tijd in gang wordt gezet.

Doel bezoek

Met haar uitnodiging had Petra het doel de politiek een goed beeld te geven van de ouderenzorg in het algemeen en Mijzo in het bijzonder. Mijzo wil aandacht voor de boodschap dat de noodzaak tot de transformatie van de zorg een grote en moeilijke uitdaging is ėn een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor ons allen met zich meebrengt. Harry Bevers: “Ik heb met zorgmedewerkers en teammanagers gesproken over hun dagelijkse uitdagingen. Van het cliëntperspectief, maar ook het medewerkersperspectief heb ik een goed beeld gekregen. Ik vind het altijd waardevol om te horen hoe mensen zaken beleven, waar hun passie ligt maar ook waar ze zorgen over hebben. Dat is waarom ik werkbezoeken zo belangrijk vind. Ik merk dat het imago van de zorg enorm belangrijk is en meer aandacht verdient. Dat trek ik me aan. Daar kunnen we in Den Haag ook iets aan doen. Te beginnen door er op een andere manier over te praten. Dat zal ik blijven doen. Het is noodzakelijk om dat tegengeluid te blijven geven. Het is voor jullie niet houdbaar ais er niets aan de vergrijzingspiek wordt gedaan die in 2030/2040 op ons afkomt.

Wat Mijzo nieuwsgierig maakt

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail