Werkzaamheden tuin Goezate gestart

Vrijdag 20 november werd met een uitgebreide grondsondering de officiële aftrap gegeven voor de aanleg van de tuin rond zorglocatie Goezate. De aanpak bestaat uit 3 fases: een frisse aanblik voor de voorzijde, aan de achterzijde een dementievriendelijke tuin met aan de waterkant een vissteiger, compleet met lift. Zeker in deze tijd van corona is wel duidelijk geworden dat er noodzaak is voor een tuin; het is goed als mensen naar buiten kunnen. Na het zien van een filmpje op RTV Altena met Hendri Visser over het tuinplan bood John Heijstek meteen zijn hulp aan. Samen met bewoners Cees Snoek, Nol Visser, Wim Westerhout en met de echtgenoot van een bewoonster, Hans Versluis werd een werkgroep geformeerd en de plannen verder uitgewerkt.

Zo’n groots plan moet natuurlijk gefinancierd worden. De werkgroep heeft al diverse aanvragen voor subsidies uitstaan. Ook bedrijven en particulieren zijn benaderd en geven gehoor aan de oproep voor donaties. De werkgroep werkt aan nog meer acties om de begroting sluitend te maken. Ook u kunt meehelpen, of het nu gaat om ‘handjes, het beschikbaar stellen van materiaal of materieel of financiële ondersteuning, alle hulp is zeer welkom. Uw donatie kunt u storten op rekeningnummer NL09 RABO 0301 5371 00 onder vermelding van ‘Tuin Goezate’. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ottoline van den Heuvel (o.vandenheuvel@drsn.nl) of telefonisch op: 06 – 13 60 39 04.

Het streven is dat de dementievriendelijke tuin in het voorjaar gereed is zodat zodra het weer aangenaam wordt, iedereen kan gaan genieten van de nieuwe tuin.

Wat Mijzo nieuwsgierig maakt

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail