Winnend team 2bike4Alzheimer schenkt craddle aan De Riethorst

‘’In het contact met mensen met dementie is dit een waardevol instrument’’

Tijdens het evenement 2Bike4Alzheimer bracht familie Van Oord als team het hoogste persoonlijke bedrag aan sponsoring bijeen en mocht hiermee de bestemming voor een craddle (Crdl) bepalen. Dit interactieve instrument, bedoeld om echt contact te maken met mensen met dementie, schenken zij aan zorglocatie De Riethorst. Het geschonken instrument is overhandigd door Alzheimer Nederland en CRDL, de organisatie die de craddle heeft gesponsord. Zorgmanager Mark Beerens, secretaresse Inge Hartman, muziektherapeut Elly van Bruggen, activiteitencoördinator Mireille Raaijmakers en cliënt mevrouw Dekker namen het instrument dankbaar in ontvangst.

Verbinding
Samen met mevrouw Dekker pakt Crdl-adviseur Ingrid van der Tas het interactieve zorginstrument uit, waarna er een hartverwarmend samenspel ontstaat. Dat is ook het doel bij het gebruik; mensen verbinden via aanraking en geluid en hen een zintuiglijk verdiepende ervaring bieden. Gezien de reactie en het blije gezicht van mevrouw Dekker is dat helemaal gelukt: ‘’Ik vind het heel leuk wat je allemaal doet, Ingrid, en krijg traantjes van het lachen.’’

Hartverwarmende reactie

Zorgmanager Mark Beerens: ‘’Het is een prachtig geschenk, waar we dankbaar voor zijn. We gaan dit bijzondere instrument optimaal inzetten op onze locatie en binnen Mijzo. Het voegt immers echt iets toe in het contact met mensen met dementie; ook voor hun naasten en mantelzorgers. Daarom is het fijn dat het instrument aan een bewoner is overhandigd en we direct konden zien wat het teweegbrengt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit niet had verwacht. Het interactieve aspect en wat je doet, heeft invloed op hoe het instrument reageert en daar was ik me niet van bewust. Bij de zeegeluiden zag ik de verwondering op het gezicht van mevrouw Dekker en bij de boerderijgeluiden zag ik een andere emotie: geluk, lachen.’ Mira Stienen van Alzheimer Nederland is blij dat de craddle zo goed terechtkomt: ‘’Het is heel mooi bij de overhandiging aanwezig te zijn en de hartverwarmende reacties van de cliënt te mogen ervaren. We zien dat mevrouw er blij van wordt en dat is wat telt.’

Sociaal isolement doorbreken
Crdl-adviseur Ingrid van der Tas voegt toe: ‘Crdl is ontwikkeld als hulpmiddel om sociaal isolement te doorbreken en verbinding tot stand te brengen. Door gebruik van het instrument kun je contact met elkaar maken zonder dat er woorden nodig zijn. Bij mevrouw Dekker kwamen er heel veel woorden, maar dat hoeft niet persé. Ik heb altijd het idee dat je door het instrument in een soort bubbel met elkaar zit. Het is zo mooi en vaak ontroerend om op die manier contact te maken met mensen, terwijl dat anders misschien niet lukt. Ik wens de cliënten, hun naasten en de medewerkers van De Riethorst veel plezier en veel mooie contactmomenten toe met de craddle.’

Wat Mijzo nieuwsgierig maakt

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail