Zorglocatie Slotjesveste rookvrij

Sinds 1 juli jl. is Slotjesveste de eerste rookvrije zorglocatie van Mijzo. Het Ministerie van Volksgezondheid geeft in het Nationaal Preventieakkoord aan dat de gehele zorgsector op 31 december 2024 rookvrij moet zijn. Als zorgorganisatie moet Mijzo deze wet volgen. Op dit moment wordt daarom gewerkt aan een rookbeleid voor alle locaties van Mijzo. Om input op te halen voor dit beleid zijn we de pilot ‘Slotjesveste rookvrij’ gestart. Zo kunnen we in de praktijk ervaren hoe we de omslag naar een rookvrije locatie voor al onze doelgroepen het beste kunnen organiseren. Er is bewust gekozen om te starten met zorglocatie Slotjesveste omdat deze locatie onderdeel uitmaakt van een gezondheidscentrum. In september wordt de pilot geëvalueerd. De resultaten gebruiken we voor de verdere invulling van het rookbeleid. Samen zorgen we ervoor dat alle locaties van Mijzo op 31 december 2024 rookvrij zijn.

De weg naar een rookvrij Slotjesveste

Een werkgroep, bestaande uit verschillende medewerkers van Slotjesveste en leden van de cliëntenraad en ondernemingsraad, is bijeengekomen om na te denken over het rookvrij maken van Slotjesveste. Op 1 juni zijn alle cliënten, naasten, medewerkers en vrijwilligers van Slotjesveste geïnformeerd. Binnen de locatie is over het algemeen positief gereageerd. Zorglocatie Slotjesveste is trots om rookvrij te zij

We vragen cliënten of medewerkers uiteraard niet om te stoppen met roken. Het roken moet anders en mag niet meer in het pand of voor de deur. Roken is toegestaan op 50 meter vanaf de erfgrens.

Uitzondering voor huidige cliënten

Met de huidige cliënten die roken zijn we in gesprek gegaan om een passende oplossing te vinden. Nieuwe cliënten worden vóór opname geïnformeerd over het feit dat Slotjesveste rookvrij is. 

Een aantal reacties tijdens de feestelijke aftrap op 1 juli:

  • “Blij dat de eerste stap gezet is bij Slotjesveste. Ik hoop dat de volgende locaties snel volgen” (lid CCR “
  • Bedankt dat jullie deze stap voor ons als cliënten hebben gezet” (cliënt)
  • “Het was een hobbelige weg, maar heel trots dat we deze stap, richting een rookvrije generatie kunnen maken” (medewerker)

Wat Mijzo nieuwsgierig maakt

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail