Vrijdag 19 november 2021

Ook Mijzo ziet het aantal besmettingen helaas weer toenemen. We doen er samen met onze medewerkers alles aan om deze terug te dringen. Daar hebben we de hulp van familie, naasten en andere bezoekers bij nodig. U kunt ons en uw naaste helpen door u te houden aan de volgende algemene basismaatregelen:

 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Schud geen handen en was/desinfecteer uw handen goed en regelmatig.
 • Hoest en nies in de elleboog.

Voor uw bezoek aan een zorglocatie van Mijzo geldt bovendien het volgende:

 • Draag een mondneusmasker in de openbare ruimtes van de locaties inclusief het restaurant en de woonkamers op de afdelingen.
 • We doen een dringend verzoek aan u om ook anderhalve meter afstand te bewaren op het appartement van uw naaste en om bij klachten uw bezoek uit te stellen.

Voor bezoekers van buitenaf sluiten de restaurants en horeca om 20.00 uur. Kappers en andere winkels binnen de locaties sluiten uiterlijk om 18.00 uur.

Beroep op bezoekers

Wat een domper beleven we met de huidige forse toename van het aantal coronabesmettingen, mede veroorzaakt door de besmettelijke deltavariant. We hadden de hoop dat het virus langzaam zou uitdoven. Nu lopen de besmettingen op, is het reproductiegetal hoog en scherpen veel Europese landen de coronamaatregelen weer aan. De nieuwe situatie vraagt ook in Nederland om aanpassingen van de maatregelen. Als Mijzo hebben we gekeken wat de effecten van de laatste ontwikkelingen op onze zorglocaties zijn.

Dragen mondneusmasker
De explosieve stijging van het virus dwingt ons heel voorzichtig en verantwoord met de nieuwe situatie om te gaan. Wij willen er alles aan doen om besmettingen op de zorglocaties van Mijzo te voorkomen, maar hebben hierbij ook uw hulp nodig. We moeten de crisis samen bestrijden. We vragen u vanaf nu weer een mondneusmasker te dragen in de gangen, het restaurant en de huiskamers van de zorglocatie als u bij uw naaste op bezoek komt. Ook wijzen we u graag nog een keer op de algemene basismaatregelen.

Algemene basismaatregelen
De algemene basismaatregelen doen er toe, volg ze zoveel mogelijk op:

 • Was uw handen 
 • Hoest en nies in de elleboog 
 • Houd 1,5 meter afstand 
 • Vermijd drukke plekken
 • Blijf bij klachten thuis en laat u testen 
 • Ga na een positieve test in quarantaine
 • Ventileer goed als u met meerdere personen in een gesloten ruimte verblijft

Woensdag 23 juni 2021 – stap 4 openingsplan geldt vanaf 26 juni

Het kabinet heeft aangekondigd dat Nederland op zaterdag 26 juni stap 4 van het openingsplan zet. Alleen de basismaatregelen zijn dan nog van kracht. Het is een fijn bericht dat we een zomer tegemoet gaan waarin er heel veel mogelijk is, als we maar 1,5 meter afstand van elkaar blijven houden én ons aan de basismaatregelen houden. Graag informeren we u wat de aangekondigde verruimingen voor Mijzo betekenen.

Mondneusmaskerplicht vervalt
Het binnen dragen van een mondneusmasker is vanaf 26 juni alleen nog verplicht op plekken waar geen onderlinge afstand van 1,5 meter kan worden gehouden, zoals in het openbaar vervoer en in het onderwijs. In de zorg is het dragen van een mondneusmasker niet meer verplicht voor medewerkers, vrijwilligers en bezoekers. Mijzo heeft deze stap voor medewerkers en vrijwilligers al eerder gezet.

Bezoekers
Vanaf 26 juni gelden er geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers dat mensen thuis mogen ontvangen of het aantal mensen met wie we buitenshuis afspreken. Ook cliënten van Mijzo mogen weer ontvangen wie ze willen zonder rekening te hoeven houden met een maximum aantal. Wel is het belangrijk dat bezoekers de onderlinge 1,5 meter afstand blijven houden tot personen die niet tot de eigen familie behoren. Hoeveel bezoekers een cliënt op het eigen appartement kan ontvangen, is uiteraard afhankelijk van de grootte van de eigen kamer of het appartement. Dit is voor iedere zorglocatie van Mijzo anders en hiermee maatwerk.

Huiskamers weer open
Graag bieden we de cliënten en bezoekers weer de gelegenheid om samen in de huiskamer te verblijven en gezelligheid bij elkaar te zoeken. Daarom zijn ook de huiskamers weer open. We vragen het bezoek de richtlijnen van het RIVM op te volgen en 1,5 meter afstand te houden tot personen in de huiskamer die niet tot de eigen familie behoren. Corona heeft ons geleerd dat veel cliënten het prettig vinden dat het niet te druk is in de huiskamer en de hoeveelheid prikkels beperkt blijven. Dat draagt echt bij aan hun welzijn. Daarom laten we het graag aan de locaties over wat passende aantallen bezoekers zijn in de huiskamer voor de cliënten die daar verblijven. De afdelingen informeren zelf de cliënten en bezoekers hierover. Er kunnen dus verschillen per locatie bestaan. Een goed alternatief voor de huiskamer is, zeker in deze periode, samen op het terras of in het restaurant zitten of een wandeling maken.

Restaurants
Voor de restaurants geldt dat bezoekers die hier verblijven onderling 1,5 meter afstand moeten kunnen houden. Daarom blijven de tafels en stoelen verder uit elkaar staan. Cliënten die op de locatie wonen, worden als 1 huishouden gezien en hoeven geen afstand tot elkaar te houden. Registratie en een checkgesprek voor bezoekers blijven verplicht.

Algemene basismaatregelen extra belangrijk
Juist nu nagenoeg alles weer mogelijk is, zijn de algemene basismaatregelen nog belangrijker. Het virus blijft onvoorspelbaar en we willen heel graag voorkomen, dat we in het najaar de maatregelen weer moeten aanscherpen. Bovendien zijn er mensen die niet gevaccineerd kunnen worden of nog niet (volledig) beschermd zijn. 1,5 meter afstand houden is nog steeds het beste wat we kunnen doen om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. De basisregels doen ertoe. Zo geven we de verspreiding van het coronavirus geen nieuwe kans.

– Was de handen 
– Hoest en nies in de elleboog 
– Vermijd drukke plekken
– Blijf thuis bij klachten en laat u testen
– Ga na een positieve test in quarantaine

Vrijdag 4 juni 2021 – stap 3 openingsplan versneld ingevoerd

Wat een fijn nieuws kregen we te horen tijdens de persconferentie van vrijdag 28 mei. De volgende stap van het openingsplan kan eerder worden gezet. De verruimingen die zaterdag 5 juni ingaan en van belang zijn voor de zorglocaties van Mijzo hebben we voor u op een rij gezet.

Aantal bezoekers
De cliënten van Mijzo mogen vanaf morgen per dag 4 bezoekers ontvangen. Dat kan op het eigen appartement zonder dat er onderling 1,5 meter afstand gehouden hoeft te worden of de gasten een mondneusmasker hoeven te dragen. Mocht het appartement hier niet passend voor zijn, dan adviseren we de cliënt samen met de gasten naar het restaurant te gaan of samen op het terras te gaan zitten. Samen een wandeling maken is uiteraard ook een goed alternatief. Wanneer er wordt gekozen om op het terras te gaan zitten, is het wel nodig om een tafeltje te reserveren en zich te laten registreren. Dat kan ter plekke.

Openen restaurants
Vanaf morgen zijn de restaurants op de zorglocaties van Mijzo weer open voor bezoekers van buitenaf en mag er weer samen binnen gegeten worden of een drankje worden gebruikt. De openingstijden zijn van 6.00 uur tot 20.00 uur voor max. 50 personen (dit aantal is afhankelijk van de grootte van het restaurant).

De voorwaarden die in de restaurants gelden:

 • Maximaal 4 personen per tafel met 1,5 meter tussen de tafeltjes;
 • Tenzij het gaat om personen uit eenzelfde huishouden of kinderen t/m 12 jaar, dan mogen er meer personen aan een tafel zitten;
 • Cliënten die samen op een locatie wonen worden als 1 huishouden gezien en mogen met meer personen aan tafel plaatsnemen;
 • Alle bezoekers hebben vaste zitplaatsen;
 • Er geen zelfbediening;
 • Reserveren en registreren is nodig en kan ter plekke.

Algemene basismaatregelen
De algemene hygiënemaatregelen die sinds de uitbraak van het coronavirus gelden, blijven belangrijk. Deze basisregels doen ertoe. Zeker nu we weer een volgende stap in het verruimen van de maatregelen zetten. De basisregels helpen om besmetting van uzelf en anderen te voorkomen. We vragen u ze dan ook te blijven opvolgen, ook als u gevaccineerd bent. Zo geven we verspreiding van het coronavirus geen nieuwe kans.

 • Was de handen
 • Hoest en nies in de elleboog
 • Houd onderling 1,5 meter afstand
 • Vermijd drukke plekken en werk zoveel mogelijk thuis
 • Blijf thuis bij klachten en laat u testen
 • Ga na een positieve test in quarantaine

Woensdag 26 mei 2021

 • Verdere versoepelingen

Nu steeds meer cliënten en bezoekers zijn gevaccineerd, kunnen we op een verantwoorde en veilige manier de afgesproken regels aanpassen. Op alle locaties waar meer dan 80 % van de bewoners is gevaccineerd of de gelegenheid heeft gehad om zich te vaccineren, hoeven (zorg)medewerkers voortaan geen mondneusmasker meer te dragen. De teamleiders op de locaties hebben in beeld of dit op hun locatie van toepassing is. Bezoek draagt bij het betreden van de locatie tot aan de kamer van de cliënt wel een mondneusmasker.

Op de locaties, Buurstede 15, Zandley en Dongepark, starten met een pilot voor de vrijwilligers. Vrijwilligers hoeven daar vanaf woensdag 26 mei geen mondneusmasker te dragen.

De tuinen en terrassen zijn voortaan daar waar gebruikelijk tot 20:00 uur open voor cliënten en bezoek volgens de regels die voorheen al van toepassing waren. Reserveren is verplicht. Dit kan ter plaatste in het restaurant. Er mogen maximaal twee bezoekers aan een tafeltje zitten. Personen uit hetzelfde huishouden en kinderen tot en met 12 jaar mogen aan één tafel zitten. Cliënten worden beschouwd als personen uit eenzelfde huishouden. De restaurants blijven gesloten voor bezoekers.

Bezoek (maximaal 2 bezoekers per dag per cliënt) mag op de kamer zonder dat het bezoek een mondneusmasker draagt. Het bezoek op de kamer hoeft ook geen onderlinge afstand van 1,5 meter te houden. We doen een beroep op de familie dat zij dit nog niet doen als zij zelf niet gevaccineerd zijn. Dit is de verantwoordelijkheid van de familie zelf.

Maandag 19 april 2021

Versoepelingen, wat mag er weer

Nu steeds meer cliënten en medewerkers op de zorglocaties van Mijzo zijn gevaccineerd, richten we ons op wat er weer mogelijk is en gaan we op maat versoepelen. Dat betekent dat onderstaande versoepelingen zijn toegestaan op de zorglocaties waar minimaal 80% van de cliënten is gevaccineerd of de gelegenheid heeft gehad om gevaccineerd te worden. De teamleiders op de locaties hebben in beeld of dit op hun locatie van toepassing is. Het onderstaande geldt vanaf tien dagen nadat minimaal 80% van de cliënten is gevaccineerd of hiertoe de gelegenheid heeft gehad.

Bezoek (maximaal 2 bezoekers per dag per cliënt) mag op de kamer zonder dat het bezoek een mondneusmasker draagt. Het bezoek op de kamer hoeft ook geen onderlinge afstand van 1,5 meter te houden. We doen een beroep op de familie dat zij dit nog niet doen als zij zelf niet gevaccineerd zijn. Dit is de verantwoordelijkheid van de familie zelf.

Groepsactiviteiten voor groepen van maximaal 30 personen worden hervat. Dit geldt alleen voor interne cliënten. Cliënten hoeven onderling geen afstand te houden. Groepen mogen gemengd worden binnen de locatie. Optredens zijn nog niet toegestaan, evenals samen zingen nog niet mogelijk is.

Vrijwilligers zijn en blijven toegestaan. Bij voorkeur is de vrijwilliger gevaccineerd of beschermt zichzelf goed.

Contactberoepen zijn eerder al opengesteld en blijven opengesteld.

Vrijdag 9 april 2021

Versoepelingen verpleeghuizen   

Het kabinet heeft het advies van het Outbreak Management Team (OMT) overgenomen voor wat de versoepelingen in de verpleeghuiszorg betreft. Als minimaal 80% van de cliënten in een verpleeghuis volledig zijn gevaccineerd (2 prikken) en het bezoek ook is gevaccineerd of in het bezit is van een negatieve test dan is het mogelijk de gevaccineerde cliënt op de eigen kamer te bezoeken zonder dat het bezoek een mondneusmasker draagt. Ook hoeft op de kamer zelf tussen de cliënt en het bezoek geen onderlinge afstand van 1,5 meter meer in acht te worden genomen. Binnen Mijzo hebben we op veel zorglocaties nog niet meer dan 80% van de cliënten twee keer kunnen vaccineren. We verwachten dat we eind april op dit niveau komen. In het volgend overleg van het coronabeleidsteam zullen we afstemmen hoe we met deze nieuwe richtlijn van het RIVM binnen Mijzo willen omgaan. We zullen een zorgvuldige afweging maken en alle aspecten laten meewegen, ook het feit dat nog niet duidelijk is of gevaccineerde personen het virus kunnen overdragen.

Vrijdag 12 maart 2021

Twee bezoekers per dag voor alle cliënten Mijzo mogelijk    

Tijdens de persconferentie van maandag 8 maart heeft het kabinet aangekondigd kleine aanpassingen te doen op een aantal bestaande coronamaatregelen. Eén daarvan is het bezoek in verpleeghuizen, omdat een gunstig effect van de vaccinatie tegen het coronavirus te zien is bij de cliënten van verpleeghuizen. Als de bewoners van verpleeghuizen de gelegenheid hebben gehad om zich twee keer te laten vaccineren, is er ruimte voor twee bezoekers per dag in plaats van 1 bezoeker.

Op de zorglocaties van Mijzo is het voor alle cliënten mogelijk om twee bezoekers per dag te ontvangen met inachtneming van de geldende basisregels. In overleg met de specialist ouderengeneeskunde, cliëntenraad, ondernemingsraad en andere betrokkenen heeft het coronabeleidsteam een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de risico’s op besmettingen en het effect van de maatregel op de kwaliteit van leven van de cliënten. Als we alles afwegen en meenemen dat veel cliënten en medewerkers 1 of 2 keer zijn gevaccineerd, durven we het aan om voor alle cliënten twee bezoekers per dag toe te laten. Per dag mogen er twee personen op bezoek komen in het appartement van de bewoner. Als een appartement te klein is om twee bezoekers samen te ontvangen, dan is het mogelijk om per keer 1 bezoeker te ontvangen en dan 2 verschillende personen op een dag.

Om de risico’s bespreekbaar te maken en cliënten en familie bij ons besluit te betrekken, worden er op de locaties gesprekken gevoerd met de cliënten die nog niet of 1 keer zijn gevaccineerd en de cliënten die  besloten hebben zich niet te laten vaccineren. Zo kunnen zij hun eigen afweging maken.

Extra aandacht voor naleving basisregels
Met deze verruiming nemen we een risico en daarom blijven we met nadruk wijzen op de noodzaak om de algemene basisregels op te volgen. Dit geldt voor de hygiëneregels zoals handen wassen, niezen in de elleboog en het dragen van een mondneusmasker waar dat moet. Evenals voor de regels van 1,5 meter afstand houden en drukte vermijden. Ook testen en thuisblijven bij milde klachten en na een positieve test in quarantaine gaan, doen ertoe. Juist nu.

De geldende regels op een rij

 • alle cliënten van Mijzo mogen maximaal 2 bezoekers per dag ontvangen.
 • het bezoek vindt plaats in het appartement van de bewoner.
 • 2 bezoekers mogen samen komen als het appartement groot genoeg is om onderling 1,5 meter afstand te houden.
 • als een appartement te klein is om onderling 1,5 meter afstand te houden, dan mag er 1 bezoeker per keer komen (later op de dag kan een tweede bezoeker komen).
 • gedurende de week mogen bezoekers elkaar afwisselen. Het hoeven geen vaste bezoekers te zijn.
 • bezoek is niet toegestaan als er sprake is van corona gerelateerde klachten.
 • afstand houden blijft noodzakelijk. Ook als iemand gevaccineerd is. Ook op het appartement van de bewoner.
 • het is belangrijk om de hygiënemaatregelen te blijven opvolgen.
 • het dragen van een mondneusmasker blijft verplicht.

We maken u er op attent dat het bezoekersbeleid kan veranderen als er sprake is van een verdenking of een besmetting op een locatie. We vragen om uw begrip en medewerking.

Mondneusmasker

Draagplicht mondneusmasker vanaf 1 december 2020  

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is vanaf 1 december het dragen van een mondneusmasker in alle publieke binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens verplicht gesteld. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, loopt het risico op een boete van 95 euro. De verplichting geldt in eerste instantie voor drie maanden. Na die periode is verlenging mogelijk.

Mijzo-beleid

Mijzo volgt de landelijke richtlijnen. Bezoekers van onze zorglocaties zijn vanaf 1 december verplicht om bij binnenkomst een mondneusmasker te dragen en het masker tijdens het bezoek op te houden. Mocht u geen mondneusmasker willen dragen, dan zullen we u in het belang en de veiligheid van de cliënten en medewerkers vragen de locatie te verlaten. Als Mijzo verwachten we dat we op uw medewerking kunnen rekenen en dat we met respect met elkaar omgaan.

We vragen u zelf een mondneusmasker mee te nemen naar de locatie en bij binnenkomst uw handen te desinfecteren en tenminste 1,5 meter afstand te bewaren. Wanneer u, als dat mogelijk is, op bezoek komt bij een cliënt die in quarantaine of isolatie verkeerd, krijgt u van de zorglocatie passende beschermende middelen.

Besmetting of verdenking?

Wat betekent dit voor u als bezoeker?   

Mocht zich een verdenking of een besmetting met het coronavirus van een medewerker of een cliënt voordoen, nemen we uiteraard direct passende maatregelen. Ons streven is om sluiting van (delen van) de locaties zoveel mogelijk te voorkomen. Een lokaal team brengt de lokale situatie in kaart en besluit tot quarantaine- of isolatiemaatregelen waarbij wordt afgewogen wat nodig en verantwoord is om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en gelijktijdig de impact voor bewoners en medewerkers tot een minimum te beperken. Cliënten en/of eerste contactpersonen worden zo snel mogelijk persoonlijk geïnformeerd. U kunt tevens benaderd worden om extra ondersteuning te bieden aan de zorgteams. Lees meer op de pagina extra ondersteuning.

Quarantaine

Wanneer besloten wordt tot quarantainemaatregelen, mag een cliënt bezoek ontvangen. We vragen u wel om af te wegen of het bezoek uit te stellen is totdat de maatregelen opgeheven kunnen worden. In deze situatie bent u welkom mits u een mondkapje en handschoenen draagt. Het mondkapje en de handschoenen worden door onze organisatie aangeboden.

Geïsoleerde verpleging

Wanneer een cliënt geïsoleerd verpleegd wordt, vragen we familie en naasten bezoek tijdelijk uit te stellen, tenzij het van groot belang is voor de cliënt. Bezoek vindt in dat geval plaats in volledig beschermde maatregelen (mondkapje, handschoenen en een isolatieschort met lange mouwen). De middelen krijgt u door onze organisatie aangereikt. We vragen u in deze situatie contact te zoeken met de afdeling voor overleg en de instructies goed op te volgen.

Op de pagina actuele situatie vindt u informatie over de besmettingen op de locaties.

Oranje gebieden

Woont u in een oranje gebied en wilt u op bezoek komen? We vragen u om de landelijke richtlijnen te volgen en uw bezoek uit te stellen. We verwelkomen u graag weer op een later moment als uw thuisquarantaine opgeheven kan worden. In bijzondere omstandigheden kunnen afspraken op maat gemaakt worden.

Komt u terug van vakantie uit een oranje gebied dan vragen we u eveneens om de landelijke richtlijnen te volgen en uw bezoek uit te stellen. We verwelkomen u graag weer als de thuisquarantaine opgeheven kan worden.