Bezoekregeling  

Maximaal 1 bezoeker per dag   

Het kabinet maakt zich grote zorgen om de Britse variant van het coronavirus, die nog besmettelijker is dan het virus dat we al kennen. Daarnaast zijn er andere varianten van het virus waar zorgen over bestaan. Er zijn extra maatregelen nodig om die nieuwe varianten van het virus onder controle te krijgen en een mogelijk derde golf zo klein mogelijk te houden. Om deze reden scherpt het kabinet het advies voor bezoek aan. Voor onze locaties betekent het dat we onze bezoekregeling aanscherpen in lijn met het landelijk advies.

Een cliënt mag maximaal 1 bezoeker per dag ontvangen. Kinderen tot 13 jaar tellen niet mee. Een bezoek van bijvoorbeeld een pedicure voor een noodzakelijke behandeling telt wel mee als bezoek. De huiskamers en het restaurant (indien aanwezig op locatie) zijn tijdelijk gesloten voor bezoek. Ontvangt u thuiszorg van ons? Ook dan mag u maximaal 1 bezoeker per dag ontvangen, naast de medewerker en eventueel een stagiaire.

We voelen ons maatschappelijk verantwoordelijk om bezoekers nadrukkelijk te vragen zich aan deze maatregel te houden. Ook als u een bezoeker naar de locatie vervoert. In bijzondere situaties is in overleg maatwerk mogelijk.

De extra maatregelen duren tot tenminste 9 februari. We hopen dat cliënten snel daarna weer meer bezoek mogen ontvangen dat wij hen van harte gunnen.  

We vragen u als bezoeker te allen tijde 1,5 meter afstand te bewaren tot anderen in het gebouw én tot de cliënt waar u op bezoek komt en de algemene hygiënemaatregelen in acht te nemen:

  • stel uw bezoek uit bij (milde) klachten
  • draag verplicht een mondneusmasker
  • was of desinfecteer regelmatig uw handen
  • hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
  • gebruik papieren zakdoekjes
  • schud géén handen
  • voorkom groepsvorming

We maken u er attent op dat het bezoekersbeleid kan veranderen als er sprake is van een verdenking of een besmetting op een locatie. We vragen om uw begrip en medewerking.

Mondneusmasker

Draagplicht mondneusmasker vanaf 1 december 2020  

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is vanaf 1 december het dragen van een mondneusmasker in alle publieke binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens verplicht gesteld. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, loopt het risico op een boete van 95 euro. De verplichting geldt in eerste instantie voor drie maanden. Na die periode is verlenging mogelijk.

Mijzo-beleid

Mijzo volgt de landelijke richtlijnen. Bezoekers van onze zorglocaties zijn vanaf 1 december verplicht om bij binnenkomst een mondneusmasker te dragen en het masker tijdens het bezoek op te houden. Mocht u geen mondneusmasker willen dragen, dan zullen we u in het belang en de veiligheid van de cliënten en medewerkers vragen de locatie te verlaten. Als Mijzo verwachten we dat we op uw medewerking kunnen rekenen en dat we met respect met elkaar omgaan.

We vragen u zelf een mondneusmasker mee te nemen naar de locatie en bij binnenkomst uw handen te desinfecteren en tenminste 1,5 meter afstand te bewaren. Wanneer u, als dat mogelijk is, op bezoek komt bij een cliënt die in quarantaine of isolatie verkeerd, krijgt u van de zorglocatie passende beschermende middelen.

Besmetting of verdenking?

Wat betekent dit voor u als bezoeker?   

Mocht zich een verdenking of een besmetting met het coronavirus van een medewerker of een cliënt voordoen, nemen we uiteraard direct passende maatregelen. Ons streven is om sluiting van (delen van) de locaties zoveel mogelijk te voorkomen. Een lokaal team brengt de lokale situatie in kaart en besluit tot quarantaine- of isolatiemaatregelen waarbij wordt afgewogen wat nodig en verantwoord is om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en gelijktijdig de impact voor bewoners en medewerkers tot een minimum te beperken. Cliënten en/of eerste contactpersonen worden zo snel mogelijk persoonlijk geïnformeerd. U kunt tevens benaderd worden om extra ondersteuning te bieden aan de zorgteams. Lees meer op de pagina extra ondersteuning.

Quarantaine

Wanneer besloten wordt tot quarantainemaatregelen, mag een cliënt bezoek ontvangen. We vragen u wel om af te wegen of het bezoek uit te stellen is totdat de maatregelen opgeheven kunnen worden. In deze situatie bent u welkom mits u een mondkapje en handschoenen draagt. Het mondkapje en de handschoenen worden door onze organisatie aangeboden.

Geïsoleerde verpleging

Wanneer een cliënt geïsoleerd verpleegd wordt, vragen we familie en naasten bezoek tijdelijk uit te stellen, tenzij het van groot belang is voor de cliënt. Bezoek vindt in dat geval plaats in volledig beschermde maatregelen (mondkapje, handschoenen en een isolatieschort met lange mouwen). De middelen krijgt u door onze organisatie aangereikt. We vragen u in deze situatie contact te zoeken met de afdeling voor overleg en de instructies goed op te volgen.

Op de pagina actuele situatie vindt u informatie over de besmettingen op de locaties.

Oranje gebieden

Woont u in een oranje gebied en wilt u op bezoek komen? We vragen u om de landelijke richtlijnen te volgen en uw bezoek uit te stellen. We verwelkomen u graag weer op een later moment als uw thuisquarantaine opgeheven kan worden. In bijzondere omstandigheden kunnen afspraken op maat gemaakt worden.

Komt u terug van vakantie uit een oranje gebied dan vragen we u eveneens om de landelijke richtlijnen te volgen en uw bezoek uit te stellen. We verwelkomen u graag weer als de thuisquarantaine opgeheven kan worden.

Vragen? Bel 0416 30 14 00
Stuur een e-mail