Vaccineren   

Mijzo steunt het vaccinatieprogramma

Dagelijks ondervinden we allemaal de impact van corona. We doen er alles aan om de verspreiding van corona te beperken, maar daarmee zijn we nog niet beschermd tegen het virus. Om corona onder controle te krijgen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk Nederlanders zich laten vaccineren.

Met een vaccinatie bescherm je niet alleen jezelf, maar ook je familie, vrienden en de kwetsbare mensen om je heen. Wij steunen als Mijzo daarom het vaccinatieprogramma. De keuze of iemand zich laat vaccineren is een individuele afweging.

Vaccinatie medewerkers gestart

Een eerste groep medewerkers van Mijzo is gevaccineerd. Het gaat om (zorg)medewerkers die direct cliëntencontact hebben binnen de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Stagiaires, leerlingen, ZZP’ers en uitzendkrachten vallen hier ook onder. Vooralsnog wordt verwacht dat na deze groep de medewerkers aan de beurt zijn die werkzaam zijn binnen de wijkverpleging, dagbehandeling en dagbesteding. Overige medewerkers die niet direct in contact staan met de cliënten volgen later in het vaccinatieprogramma. Hetzelfde geldt voor vrijwilligers, mantelzorgers en samenwerkingspartners die regelmatig op locatie zijn. Gezien het beperkt aantal beschikbare vaccinaties ontvangen deze groepen (nog) geen uitnodiging. Dit is zo door de overheid bepaald. Volgens de landelijke richtlijn blijven we met z’n allen werken, ook als iemand gevaccineerd is, de bestaande protocollen volgen en blijven de standaard maatregelen zoals 1,5 meter afstand, handhygiëne enz. van kracht.

Vaccinatie cliënten Mijzo

De eerste WLZ-cliënten met behandeling van Mijzo, die toestemming hebben verleend, zijn gevaccineerd door de vaccinatieteams van Mijzo. In totaal zijn maar liefst 1300 prikken gezet. Door heel veel mensen is in korte tijd een ongelofelijk grote prestatie geleverd. Op de locaties heerste een positieve en enthousiaste sfeer; cliënten en medewerkers waren heel blij met het moment. Vier weken na het eerste vaccin volgt de tweede vaccinatie.

Voor cliënten die onder de verantwoording van hun eigen huisarts vallen en de bewoners van de in- en aanleunwoningen van Mijzo, geldt dat zij de vaccinatie later ontvangen conform de planning die de overheid heeft gemaakt. We horen terug dat sommige cliënten brieven ontvangen over het vaccineren van verschillende instanties. Dat roept begrijpelijk vragen en soms verwarring op. Mijzo heeft de huisartsen in de regio aangeboden om ook deze groep cliënten te vaccineren onder de verantwoordelijkheid van de huisarts. Echter, het moment dat dit kan is nog onduidelijk. De huisartsen bestellen via de gezamenlijke huisartsenposten de vaccins, maar zij wachten op een besluit van de overheid wanneer zij vaccins voor deze groep mogen bestellen. Het kan zijn dat deze groep tussentijds via de GGD een oproep ontvangt voor het halen van een vaccinatie. Daar heeft Mijzo geen invloed op en hangt samen met de landelijke vaccinatiestrategie. Indien een cliënt meerdere uitnodigingen ontvangt, mag de cliënt een eigen keuze maken door wie hij/zij gevaccineerd wordt. Zodra meer bekend is, brengen we cliënten van Mijzo zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Meer weten?

Voor betrouwbare informatie verwijzen we naar www.coronavaccinatie.nl. Op deze website zijn ook veelgestelde vragen te vinden.

Downloads

RIVM uitleg over ‘Vaccinatie tegen corona’
Vaccin in het kort – Pfizer/BioNtech
Vaccin in het kort – Moderna vaccin
Informatie over landelijke registratie
Veelgestelde vragen over vaccineren voor cliënten en contactpersonen

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail