Ziekte van Huntington

Huntingtoncafé

Wilt u meer informatie over de ziekte van Huntington en/of contact met andere familieleden en naasten? Kom dan naar een avond van het Huntingtoncafé. Het Huntingtoncafé biedt ondersteuning aan familieleden en andere naasten uit de omgeving van mensen met de ziekte van Huntington.

Een psycholoog en maatschappelijk werker leiden deze bijeenkomsten aan de hand van een thema. Bij sommige thema’s, zoals ‘opgroeiende kinderen in een Huntingtongezin’ of ‘Werk en Huntington’ worden naast familieleden ook cliënten uitgenodigd.

Waar en wanneer

Het Huntingtoncafé vindt eenmaal per twee maanden plaats op donderdagavond van 19.30 tot 22.00 uur. De bijeenkomst wordt gehouden in het Grand Café van zorglocatie Mauritsstaete aan de Stadsweg 9a01 in Geertruidenberg.

Aanmelden

Neem voor meer informatie contact op met uw casemanager. Wilt u op de hoogte blijven van de thema’s van het Huntingtoncafé? Geef dan uw e-mailadres door aan uw casemanager. U krijgt dan een aantal weken voorafgaand aan de bijeenkomst een uitnodiging met informatie over het thema toegestuurd.


Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail