In de projectgroepen hebben veel medewerkers van De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring nagedacht over de inrichting van de  nieuwe organisatie. De input die is gegeven in de verschillende werkconferenties is verwerkt in het fusiedocument. Er is hard gewerkt, met veel respect voor elkaar. Met veel energie en enthousiasme is fase 1 afgerond.

Bekijk het fusiedocument 
Lees je liever een verkorte versie? Bekijk dan de presentatie