Ondertekening intentieovereenkomst De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring

 

De drie zorgorganisaties De Riethorst Stromenland, Volckaert  en Schakelring hebben in 2018 de ambitie uitgesproken om in de toekomst nog intensiever te willen samenwerken. Deze ambitie is vastgelegd in een intentieovereenkomst. Begin september 2018 hebben de drie ondernemingsraden en de centrale cliĆ«nten-/klantenraden een positief advies gegeven over het voornemen om tot fusie te komen. Daaropvolgend is op maandag 8 oktober 2018 de intentieovereenkomst ondertekend door de drie bestuurders en de voorzitters van de raden van toezicht. Bekijk hier de getekende intentieovereenkomst.