Wat betekent dit voor u als bezoeker?

Mocht zich een verdenking of een besmetting met het coronavirus van een medewerker of een cliënt voordoen, nemen we uiteraard direct passende maatregelen. Ons streven is om sluiting van (delen van) de locaties zoveel mogelijk te voorkomen. Een lokaal team brengt de lokale situatie in kaart en besluit tot quarantaine- of isolatiemaatregelen waarbij wordt afgewogen wat nodig en verantwoord is om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en gelijktijdig de impact voor bewoners en medewerkers tot een minimum te beperken. Cliënten en/of eerste contactpersonen worden zo snel mogelijk persoonlijk geïnformeerd. U kunt tevens benaderd worden om extra ondersteuning te bieden aan de zorgteams. Lees meer onder het kopje 'Inzet van familie en vrijwilligers'.

 

Quarantaine

Wanneer besloten wordt tot quarantainemaatregelen, mag een cliënt bezoek ontvangen. We vragen u wel om af te wegen of het bezoek uit te stellen is totdat de maatregelen opgeheven kunnen worden. In deze situatie bent u welkom mits u een mondkapje draagt. Het mondkapje wordt door onze organisatie aangeboden.

 

Geïsoleerde verpleging

Wanneer een cliënt geïsoleerd verpleegd wordt, vragen we familie en naasten bezoek tijdelijk uit te stellen, tenzij het van groot belang is voor de cliënt. Bezoek vindt in dat geval plaats in volledig beschermde maatregelen (mondkapje, handschoenen en een isolatieschort met lange mouwen). De middelen krijgt u door onze organisatie aangereikt. We vragen u in deze situatie contact te zoeken met de afdeling voor overleg en de instructies goed op te volgen.