Draagplicht mondneusmasker per 1 december 2020

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wordt vanaf 1 december het dragen van een mondneusmasker in alle publieke binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens verplicht gesteld. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, loopt het risico op een boete van 95 euro. De verplichting geldt in eerste instantie voor drie maanden. Na die periode is verlenging mogelijk.

Mijzo-beleid

Mijzo zal de landelijke richtlijn volgen. Bezoekers van onze zorglocaties zijn vanaf 1 december verplicht om bij binnenkomst een mondneusmasker te dragen en het masker tijdens het bezoek op te houden.

Mocht u geen mondneusmasker willen dragen, dan zullen we u in het belang en de veiligheid van de cliënten en medewerkers vragen de locatie te verlaten. Als Mijzo verwachten we dat we op uw medewerking kunnen rekenen en dat we met respect met elkaar omgaan.

We vragen u zelf een mondneusmasker mee te nemen naar de locatie en bij binnenkomst uw handen te desinfecteren en tenminste 1,5-meter afstand te bewaren. Wanneer u, als dat mogelijk is, op bezoek komt bij een cliënt die in quarantaine of isolatie verkeerd dan krijgt u van de zorglocatie passende beschermende middelen.

De cliënten zelf hoeven geen mondneusmasker te dragen als zij zich op de locatie verplaatsen. Als cliënten het fijn vinden om wel een masker te dragen, staat hen dat uiteraard vrij. We vragen hen dan wel om er zelf een te kopen of de familie te laten meebrengen.