Als u op bezoek komt, vragen we u zich te registreren bij de ingang om snel bron- en contactonderzoek op te kunnen starten. Op deze manier kunnen we zo goed mogelijk op de situatie inspelen om de impact voor bewoners zo klein mogelijk te houden.