Mijzo

CRDL

De CRDL (cradle) is een interactief zorginstrument dat aanraking tussen mensen vertaalt in geluid. Mensen met dementie hebben vaak moeite met communicatie en sociale interactie. Door de inzet van de CRDL wordt nieuw contact mogelijk gemaakt en het isolement doorbroken. De CRDL is een houten object in de vorm van een ellipsoïde. Iedereen kan gelijkwaardig deelnemen, ongeacht hun cognitieve vermogens.

CRDL | contact door aanraking

Als twee mensen ieder een hand op de CRDL leggen en elkaar met de vrije hand op de huid aanraken, ontstaan verschillende geluiden en komt de CRDL tot leven. De manier van aanraking (vasthouden, strelen, tikken, kloppen of kneden) is van invloed op het geluid dat wordt voortgebracht. Dit zijn onder ander natuur-, stad of dierengeluiden. Door de manier van aanraking hebben mensen de mogelijkheid om het contact te initiëren en invloed uit te oefenen op de interactie.

Het instrument wordt binnen Mijzo vooral gebruikt bij mensen met dementie. Bij een mevrouw met vergevorderde dementie wordt de CRDL bijvoorbeeld gebruikt bij het bezoek van haar man. Zo is het toch mogelijk om samen iets te ondernemen en daarbij contact te maken. De CRDL draagt bij aan het levensgenot, de kwaliteit van leven en verbindt mensen met elkaar.

Wat Mijzo bezighoudt

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail