Bij Mijzo magazine | mei 2024

Uit recent onderzoek blijkt dat als we op de huidige manier doorgaan, er de komende vijftien jaar meer dan honderdduizend ouderen bij komen die verpleeghuiszorg nodig hebben. Bijna driekwart van deze groep kan niet in een verpleeghuis terecht. Vanwege de enorme krapte op de arbeidsmarkt is een uitbreiding van het aantal verpleeghuisplaatsen niet realistisch.

Daarnaast zien we dat burgers andere wensen en verwachtingen hebben dan een aantal jaar geleden. Ze willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven, regie houden over hun eigen leven en wonen op een plek waar ze zich thuis voelen. In de samenleving verandert langzaam het beeld dat we niet uit moeten gaan van ziekte en zorg, maar ons juist moeten richten op gezondheid en gedrag. We moeten kijken naar wat iemand nog wél kan en naar preventie.

Vanuit Mijzo gaan we graag het gesprek aan met cliënten, hun naasten en het netwerk over wat zij zelf kunnen (blijven) doen, eventueel met behulp van technologie. Daarna kijken we pas welke professionele ondersteuning nodig is. Formele zorg vult dus de informele zorg aan en niet andersom. Zo kunnen wij er zijn voor de mensen die de zorg het hardst nodig hebben!

In het magazine laten we zien hoe wij bijdragen aan de veranderingen die noodzakelijk zijn in de ouderenzorg. We willen mensen hiermee graag aan het denken zetten en inspireren.

We wensen u veel leesplezier!

Wilt u meer weten over de maatschappelijke opgave en hoe Mijzo bijdraagt aan de omslag in de ouderenzorg? Kijk dan op www.mijzo.nl/maatschappelijke-opgave.

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail