Noord-Brabant, 6 oktober 2020 - Victor van Dijk, Marieke Commandeur en Philip Idenburg zijn toegetreden tot de raad van toezicht van de nieuwe organisatie Mijzo. Samen vormen zij met de drie leden Kees Ahaus, Margery Kuikman en Peter van der Velden uit de huidige organisaties de nieuwe raad van toezicht. Mijzo ontstaat per 1 januari 2021 door de fusie van De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring.

De nieuwe voorzitter raad van toezicht van Mijzo is Victor van Dijk. Victor heeft veel ervaring als bestuurder en toezichthouder in diverse sectoren. Hij heeft leidinggegeven aan fusieprocessen in de drinkwaterwereld (Vitens) en in de ouderenzorg (Omring). Hij kent de voordelen van een fusie, maar ook de hobbels die genomen moeten worden voor een succesvolle integratie van organisaties. “Met mijn ervaring in de ouderenzorg en met fusies wil ik graag bijdragen aan het succes van Mijzo. De fusie tot Mijzo zie ik als een integer proces. De kwaliteit en zorgvuldigheid van dat proces wil ik graag doorzetten in het functioneren van de nieuwe raad van toezicht. Een raad met een goed waardenkompas, die betrokken is, luistert, kritisch en opbouwend is.”

Marieke Commandeur heeft een brede ervaring in de financiële sector. Momenteel richt zij zich als lid van het managementteam van SNS op het vergroten van het maatschappelijke karakter van de bank. Haar ervaring met complexe, sterk veranderende omgevingen, waarin innovatie en digitalisering hand in hand gaan met de menselijke maat, gaat ze nu bij Mijzo inzetten. Bestuurlijk heeft ze jarenlang ervaring opgedaan in het primair onderwijs als voorzitter van het bestuur. “Met de vorming van Mijzo slaan drie organisaties die er stuk voor stuk op gericht zijn het beste in mensen naar boven halen, de handen ineen. Samen sta je sterker. Ik ben heel blij dat ik hieraan mag bijdragen.”

Philip Idenburg is managing partner van strategie- en innovatiebureau BeBright en in zijn dagelijkse werk betrokken bij zorgvernieuwing en de implementatie daarvan in de praktijk. “Als lid raad van toezicht wil ik, naast mijn toezichthoudende rol, graag een sparringpartner zijn voor de raad van bestuur op het gebied van digitalisering van de zorg en zorgtransformatie. Zorgvernieuwing niet als doel, maar die moet resulteren in betere zorg voor cliënten en een goede werkomgeving voor medewerkers van Mijzo.”

Kees Ahaus is hoogleraar bij de Erasmus School of Health Policy & Management in Rotterdam. Zijn onderzoeksinteresse is kwaliteitsverbetering van zorg en integratie van zorg in netwerken. Hij heeft als voorzitter van de raad van toezicht van Volckaert het proces van de fusie van Volckaert met De Riethorst Stromenland en Schakelring meegemaakt. “Mijzo is een sterke netwerkspeler in de regio, een aantrekkelijk werkgever voor zorgprofessionals en een innovator in de zorg. Het is een groot voorrecht om vanuit mijn rol in de nieuwe raad van toezicht invulling te kunnen geven aan de portefeuille kwaliteit en bij te mogen dragen aan het benutten van alle kansen die Mijzo biedt.”

Margery Kuikman-Wakker is werkzaam als registeraccountant in de gezondheidszorg. Zij bedient diverse zorginstellingen die qua omvang en problematiek vergelijkbaar zijn met Mijzo. Daarnaast is Margery voorzitter van de commissie Care van de NBA/Coziek en heeft zitting in de stuurgroep sociaal domein. Hierdoor kan zij snel reageren op nieuw ontstane situaties in wet- en regelgeving en een bijdrage leveren aan de administratieve lastenverlichting bij Mijzo. “Mijn rol binnen de raad van toezicht en specifiek binnen de auditcommissie van Mijzo richt zich op financiën in brede zin. Ik vind het fijn een bijdrage te kunnen leveren op basis van de kennis die ik bij andere zorgorganisaties heb opgedaan.”

Peter van der Velden heeft op verschillende terreinen fusieprocessen begeleid, van gemeentelijke herindelingen tot ingrijpende samenvoegingen in het sociale domein. Die opgedane ervaring wil hij graag inbrengen in de nieuwe organisatie. “Midden in een periode waarin de zorgsector op ongekende wijze op de proef wordt gesteld, sluiten drie belangrijke instellingen in het hart van Brabant hun fusieproces af. Het is mijn stellige overtuiging dat Mijzo snel zal uitgroeien tot een kwalitatief hoogstaande en betrouwbare leverancier van zorg voor vele duizenden inwoners van deze unieke Brabantse regio.”


Over Mijzo

Wat Mijzo sterk maakt is de bundeling van krachten. Mijzo heeft veel kennis en expertise in huis en een breed aanbod aan zorgproducten. Cliënten in Brabant tussen de vier grote steden Den Bosch, Tilburg, Breda en Gorinchem kunnen bij Mijzo terecht voor wijkverpleging, revalidatie, langdurige zorg, palliatieve zorg, eerstelijns verblijf en dagbehandeling en –besteding.        

 

k034 l MZ l 202010 l Raad van Toezicht copy

Reacties (0)

Reactieformulier

500 Resterende tekens