De uitgangspunten voor de besturingsfilosofie van de organisatie zijn: 

  • Centraal – decentraal
    Alles wat de cliënt direct raakt, organiseren we lokaal in de lijn (ook facilitair). Lokale kleuring is hierbij belangrijk.

  • Het management is integraal verantwoordelijk.

  • De verantwoordelijkheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie. Leiderschap is hierbij coachend en faciliterend. (maximaal 2 managementlagen onder de RvB met een hanteerbare span of control en complexiteit)

  • Een team is samen verantwoordelijk (geen zelfsturing, maar zelforganisatie).

  • We managen en organiseren op basis van de kernwaarden: eigen, ontdekken, open, samen.

  • Overlegstructuur: we betrekken alle belanghebbenden in advisering.

  • We zijn wendbaar en flexibel.