Geestelijke zorg

Komt er veel op u af, bijvoorbeeld door ouderdom of ziekte? Of wilt u een keer praten over levensvragen en/of zingeving? Dan kunt u een beroep doen op een geestelijk verzorger. De geestelijk verzorger luistert naar u en gaat met u in gesprek over onderwerpen die dichtbij u staan. Zaken die aan de orde kunnen komen, zijn bijvoorbeeld wat het leven voor u zinvol maakt en of dit is veranderd. Of waar u kracht uit haalt of steun aan heeft. Ook vragen omtrent de dood, ziekte, lijden en religie kunt u verkennen met een geestelijk verzorger. Daarnaast verzorgt de geestelijk verzorger (afscheids)rituelen op maat.


Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail