Op eigen wijze ouder worden
met Mijzo

We hebben oog voor elkaar.
Mijzo. Ziet mij.

is de aandacht voor mensen, voor ons werk en voor elkaar. Onze ambitie is om koploper te zijn. Hier gaan we voor, met een open blik en vanuit een positieve visie op gezondheid. Zo halen we het beste in elkaar naar boven.

is het bieden van kansen aan onze huidige en nieuwe medewerkers. Wij willen graag onze professionals behouden en daarnaast nieuw talent aantrekken door een inspirerende werkomgeving te bieden met veel ruimte voor leren, eigen initiatief en goede loopbaankansen.

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail