1. Waarom hebben De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring besloten te fuseren?

We zien de uitdagingen die er op ons afkomen. Wanneer we de krachten bundelen kunnen we deze uitdagingen beter aan. Zo kunnen we (toekomstige) cliënten de kwalitatief hoogwaardige zorg blijven bieden zoals we dat nu doen. Maar ook kunnen we medewerkers een mooie en uitdagende functie blijven bieden nu en in de toekomst. Ook kunnen we ons beter blijven ontwikkelen, een breed dienstenpakket aanbieden, innovatie realiseren en kunnen we de technologische uitdagingen beter aan. Denk bijvoorbeeld aan het doorontwikkelen van ICT.

2. Wanneer gaan De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring fuseren?
We zijn bestuurlijk gefuseerd op 31 maart 2020. Dit betekent dat de drie bestuurders verantwoordelijk zijn voor de drie zorgorganisaties: De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring. Met ingang van 1 januari 2021 gaan we juridisch fuseren en is de nieuwe zorgorganisatie een feit. Vanaf 1 januari 2021 heet de nieuwe zorgorganisatie Mijzo.

3. Wat is het voordeel van deze fusie?
Door met elkaar te fuseren staan we samen sterker dan dat we alle drie alleen verder gaan en kunnen we ook in de toekomst de beste zorg dichtbij huis blijven leveren. We willen goed voorbereid zijn op het toenemend aantal ouderen dat (complexe)zorg nodig heeft en de krapte op de arbeidsmarkt.

Alle zorgexpertise in huis voor ouderen
Door samen te gaan zijn we beter in staat om alle vormen van zorg en welzijn te bieden in het gebied tussen de steden Breda, Tilburg, Den Bosch en Gorinchem, aansluitend bij de (toekomstige) wensen van de cliënt. Zo hoeven mensen hun vertrouwde omgeving niet te verlaten wanneer het met hun gezondheid minder gaat.

Aantrekkelijke werkgever
We worden een meer krachtige en aantrekkelijke organisatie. Niet alleen voor cliënten, maar ook voor medewerkers en vrijwilligers. We kunnen meer specialisaties en expertises, opleidings- en doorgroeimogelijkheden bieden aan medewerkers. Innoveren door het bundelen van krachten en financiële middelen. We kunnen meer investeren in belangrijke en noodzakelijke innovaties en technologische ontwikkelingen. 

4. Welke vormen van zorg biedt Mijzo?
Cliënten kunnen bij Mijzo terecht voor wijkverpleging, revalidatie, langdurige zorg, palliatieve zorg, eerstelijns verblijf en dagbesteding. We ondersteunen cliënten met Huntington, Parkison, (jonge mensen met) dementie, wondzorg, Korsakov en niet-aangeboren hersenletsel (nah). 

5. Wat gaat er door de fusie veranderen voor de cliënt?
Voor cliënten verandert er niets. Alle mensen die zorg bij ons krijgen behouden deze zorg. Er wijzigt niets in de locatie en medewerkers die een cliënt verzorgen. Iedere locatie van De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring behoudt zijn naam en eigenheid.

6. Hoeveel locaties zijn er straks? 
Het werkgebied van Mijzo bevindt zich in het gebied tussen de steden Breda, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Gorinchem. Bekijk de pagina 'indeling clusters' voor de locaties en de exacte indeling.

7. Hoe ziet de raad van bestuur er uit? 
De raad van bestuur bestaat uit drie bestuurders: Mireille de Wee, Annet Boekelman en John Moolenschot.  

8. Waar kan ik terecht met vragen?
Op deze website kunt u terecht met uw vragen. Medewerkers kunnen ook vragen stellen aan hun leidinggevende. Vrijwilligers stellen hun vragen aan de vrijwilligerscoördinator van de locatie.