Op eigen wijze ouder worden
met Mijzo

We hebben oog voor elkaar.
Mijzo. Ziet mij.

is de aandacht voor mensen, voor ons werk en voor elkaar. We zijn aanjager in de transformatie van zorg en willen ouderen zo lang mogelijk op eigen wijze vorm en invulling laten geven aan hun leven. Dit doen we met een open blik en vanuit de visie op positieve gezondheid.

is het bieden van kansen aan onze huidige en nieuwe medewerkers. Wij willen graag onze professionals behouden en daarnaast nieuw talent aantrekken door een inspirerende werkomgeving te bieden met veel ruimte voor leren, eigen initiatief en goede loopbaankansen.

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail