Bent u tevreden?

Wilt u een pluim uitdelen over iets (of iemand) of heeft u een tip voor ons? Dan stellen wij dat zeer op prijs. U kunt uw tip of compliment doorgeven via info@mijzo.nl. Ook kunt u uw complimenten achterlaten op de website www.zorgkaartnederland.nl. Alvast hartelijk dank voor de moeite!

Bent u niet tevreden?

Binnen Mijzo doen we ons uiterste best om ervoor te zorgen dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen of prettig (tijdelijk) bij ons verblijft. Net als elders in de samenleving, hebben wij te maken met ontwikkelingen waar wij geen grip op hebben. Er is een grote toename van het aantal ouderen en er zijn onvoldoende medewerkers om de zorg op de huidige manier te blijven bieden. Mijzo wil er zijn voor degenen die de zorg het hardst nodig hebben en gunnen onze medewerkers dat ze met plezier naar het werk gaan. Daar werken we elke dag aan. Op de pagina www.mijzo.nl/maatschappelijke-opdracht leest u hier meer over.

Soms lopen dingen niet goed of gaat er iets mis. Dat gebeurt in iedere organisatie. Het behandelen van een klacht kost veel kostbare tijd van verschillende medewerkers. Tijd die wij liever besteden aan de cliënten. Wanneer uw klacht een eenmalig klein incident betreft dat eenieder zou kunnen overkomen, verzoeken wij u geen klacht in te dienen. Heeft u toch een klacht? Schroom dan niet deze te melden. Graag zoeken we samen naar een oplossing.

Wat kunt u doen?

 1. Wij raden u aan om uw onvrede eerst met een medewerker te bespreken. Een gesprek zorgt voor helderheid en lost vaak al veel op. U kunt terecht bij de medewerker die bij u thuis komt, u behandelt of begeleidt of uw eigen contactverzorgende/persoonlijk begeleider op uw zorglocatie.
 2. Komt u er samen niet uit? Bespreek uw onvrede dan in eerste instantie met de teammanager. Eventueel kan de clustermanager worden betrokken.
 3. Het staat u vrij de externe klachtenfunctionaris bij Quasir Groep om bemiddeling te vragen. De gegevens vindt u hieronder.
 4. Heeft de manager en/of klachtenfunctionaris uw klacht niet naar tevredenheid behandeld? Dan kunt u een klacht indienen bij de raad van bestuur. Dit kunt u doen via het klachtenformulier. Dit formulier is te benaderen via de volgende link: klachtenformulier
  De raad van bestuur kijkt in eerste instantie of de klacht intern is behandeld door de teammanager en/of clustermanager, eventueel met bemiddeling van de klachtenfunctionaris. Is dit niet het geval? Dan wordt de klacht niet in behandeling genomen. In tweede instantie wendt de raad van bestuur zich tot de regionale klachtencommissie voor advies. Op basis van dit advies geeft zij een oordeel over de klacht. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. U kunt zich ook direct wenden tot de regionale klachtencommissie om een advies uit te laten brengen aan de raad van bestuur.
 5. Kunt u zich niet vinden in het oordeel van de raad van bestuur? Dan kunt u de klacht voorleggen aan de geschillencommissie. Zij volgt dezelfde stappen als de regionale klachtencommissie en is tevens bevoegd om schadevergoedingen toe te kennen.

Wie kan een klacht indienen?

 • De cliënt en in geval van overlijden diens nabestaanden
 • Indien de cliënt wilsonbekwaam is:
  • diens vertegenwoordiger
  • diens gemachtigde
  • diens zaakwaarnemer

Gegevens

Quasir Groep
t.b.v. onafhankelijke klachtenbemiddelaar op afroep
Postbus 1021
7940 KA Meppel
Telefoonnummer: 06-48 44 55 38
E-mail: bemiddeling@quasir.nl

Regionale Klachtencommissie Zorginstellingen Midden en West Brabant
Postbus 9630
4801 LS BREDA

Landelijke Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Telefoon: 070-310 53 10
www.degeschillencommissie.nl

Klachten door medewerkers

Indien er bij een medewerker onvrede bestaat over het gedrag, een handeling of het nalaten daarvan door een cliënt of diens netwerk kunnen zij een interne procedure volgen. Ook kunnen medewerkers schriftelijk een klacht indienen bij de Regionale Klachtencommissie Zorginstellingen Midden en West Brabant.

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail