Bent u tevreden?

Wilt u een pluim uitdelen over iets (of iemand) of heeft u een tip voor ons? Dan stellen wij dat zeer op prijs. U kunt uw tip of compliment doorgeven via info@mijzo.nl. Ook kunt u uw complimenten achterlaten op de website www.zorgkaartnederland.nl.
Alvast hartelijk dank voor de moeite!

Bent u niet tevreden?

Binnen Mijzo doen we ons uiterste best om ervoor te zorgen dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen of prettig (tijdelijk) bij ons verblijft. We willen graag dat u tevreden bent over uw zorg. Bent u toch niet helemaal tevreden? Geef uw onvrede dan alstublieft aan ons door. Graag zoeken we samen naar een oplossing.

Wat kunt u doen?

  1. Wij raden u aan om uw onvrede eerst met een medewerker te bespreken. Een gesprek zorgt voor helderheid en lost vaak al veel op. U kunt terecht bij de medewerker die bij u thuis komt, u behandelt of begeleidt of uw eigen contactverzorgende op uw zorglocatie.
  2. Komt u er samen niet uit? Bespreek uw onvrede dan met de betreffende manager of maak deze kenbaar bij de klachtenfunctionaris van Mijzo via info@mijzo.nl.
  3. Heeft de manager en/of klachtenfunctionaris uw klacht niet naar tevredenheid behandeld? Dan kunt u een klacht indienen bij de raad van bestuur. Zij wendt zich tot de regionale klachtencommissie voor advies. Op basis van het advies zal zij een oordeel geven over de klacht. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. U kunt zich ook direct wenden tot de regionale klachtencommissie om een advies uit te laten brengen aan de raad van bestuur.
  4. Kunt u zich niet vinden in het oordeel van de raad van bestuur? Dan kunt u de klacht voorleggen aan de externe geschillencommissie. Zij volgt dezelfde stappen als de onafhankelijke klachtencommissie, maar is bevoegd om schadevergoedingen toe te kennen.

Gegevens

Mijzo
Raad van bestuur
Postbus 207
5140 AE Waalwijk
E-mail: secretariaatrvb@mijzo.nl

Regionale Klachtencommissie Zorginstellingen Midden en West Brabant
Postbus 9630
4801 LS BREDA

Landelijke Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Telefoon: 070-310 53 10
www.degeschillencommissie.nl

Vragen? Bel 0416 30 14 00
Stuur een e-mail