Bent u tevreden?

Wilt u een pluim uitdelen over iets (of iemand) of heeft u een tip voor ons? Dan stellen wij dat zeer op prijs. U kunt uw tip of compliment doorgeven via info@mijzo.nl. Ook kunt u uw complimenten achterlaten op de website www.zorgkaartnederland.nl.
Alvast hartelijk dank voor de moeite!

Bent u niet tevreden?

Binnen Mijzo doen we ons uiterste best om ervoor te zorgen dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen of prettig (tijdelijk) bij ons verblijft. We willen graag dat u tevreden bent over uw zorg. Bent u toch niet helemaal tevreden? Geef uw onvrede dan alstublieft aan ons door. Graag zoeken we samen naar een oplossing.

Wat kunt u doen?

 1. Wij raden u aan om uw onvrede eerst met een medewerker te bespreken. Een gesprek zorgt voor helderheid en lost vaak al veel op. U kunt terecht bij de medewerker die bij u thuis komt, u behandelt of begeleidt of uw eigen contactverzorgende/persoonlijk begeleider op uw zorglocatie.
 2. Komt u er samen niet uit? Bespreek uw onvrede dan in eerste instantie met de teammanager. Eventueel kan de clustermanager worden betrokken.
 3. Het staat u vrij de externe klachtenfunctionaris bij Quasir Groep om bemiddeling te vragen. De gegevens vindt u hieronder.
 4. Heeft de manager en/of klachtenfunctionaris uw klacht niet naar tevredenheid behandeld? Dan kunt u een klacht indienen bij de raad van bestuur. Zij kijkt in eerste instantie of de klacht intern is behandeld door de teammanager en/of clustermanager, eventueel met bemiddeling van de klachtenfunctionaris. Zij wendt zich in tweede instantie tot de regionale klachtencommissie voor advies. Op basis van dit advies geeft zij een oordeel over de klacht. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. U kunt zich ook direct wenden tot de regionale klachtencommissie om een advies uit te laten brengen aan de raad van bestuur.
 5. Kunt u zich niet vinden in het oordeel van de raad van bestuur? Dan kunt u de klacht voorleggen aan de geschillencommissie. Zij volgt dezelfde stappen als de regionale klachtencommissie en is tevens bevoegd om schadevergoedingen toe te kennen.

Wie kan een klacht indienen?

 • De cliënt en in geval van overlijden diens nabestaanden
 • Indien de cliënt wilsonbekwaam is:
  • diens vertegenwoordiger
  • diens gemachtigde
  • diens zaakwaarnemer

Gegevens

Mijzo
Raad van bestuur
Postbus 207
5140 AE Waalwijk
E-mail: secretariaatrvb@mijzo.nl

Quasir Groep
t.b.v. onafhankelijke klachtenbemiddelaar op afroep
Postbus 1021
7940 KA Meppel
Telefoonnummer: 06-48 44 55 38
E-mail: bemiddeling@quasir.nl

Regionale Klachtencommissie Zorginstellingen Midden en West Brabant
Postbus 9630
4801 LS BREDA

Landelijke Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Telefoon: 070-310 53 10
www.degeschillencommissie.nl

Klachten door medewerkers

Ook medewerkers kunnen hun onvrede uiten. Indien er bij een medewerker onvrede bestaat over het gedrag, een handeling of het nalaten daarvan door een cliënt of diens netwerk kan hij of zij schriftelijk een klacht indienen bij de Regionale Klachtencommissie Zorginstellingen Midden en West Brabant.

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail