Cliënttevredenheid 

Mijzo hecht veel waarde aan een hoge cliënttevredenheid. Als u woont in een van de zorglocaties van Mijzo of cliënt bent van de wijkverpleging kunt u op ieder gewenst moment uw feedback geven op Zorgkaart Nederland. Zorgkaart Nederland biedt mensen informatie om te kiezen voor een passende zorgverlener. Hoe ervaart u het om cliënt te zijn bij Mijzo? Wij zijn benieuwd naar uw mening. Uw waardering kunt u geven op www.zorgkaartnederland.nl

Om de cliënttevredenheid nog beter in kaart te brengen, doen we aanvullend ieder jaar een grootschalig onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie. Cliënten vullen hiervoor een vragenlijst in of worden geïnterviewd. De bevindingen worden verwerkt in een rapportage.  

De onderzoeksresultaten zijn zeer waardevol, want ze geven ons inzicht in wat onze cliënten van ons vinden en het toont onze sterktes en zwaktes. Naar aanleiding van de resultaten zetten we verbeteracties uit. Ook nemen we de belangrijkste onderzoeksresultaten mee in de jaarplannen. Jaarlijks monitoren we of de verbeterplannen opgevolgd zijn of meer actie behoeven.  

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail