Externe certificering   

Mijzo heeft gekozen voor de ontwikkeling van een eigen kwaliteitsmodel. Aan de hand van dit model bepalen we samen wat wij verstaan onder kwaliteit in relatie tot de maatschappelijke opgave en strategie. De focus ligt op het verlagen van de regeldruk en het verhaal achter de cijfers. Het helpt ons het gesprek te voeren over betekenisvolle zorg en ondersteuning, het stimuleren van zelfredzaamheid en het omgaan met de krapte op de arbeidsmarkt.

In de periode oktober 2022 tot en met januari 2023 heeft een externe visitatie (nulmeting) plaatsgevonden om in beeld te brengen waar Mijzo staat in de toepassing van het kwaliteitsmodel. Deze visitatie is uitgevoerd door de externe partij Perspekt.

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail