Mijzo

Externe certificering   

Het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) helpt Mijzo om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te monitoren, ontwikkelen en verbeteren. Op dit moment ontwikkelen we een eigen kwaliteitsmodel. Dit model helpt ons om invulling te geven aan betekenisvolle zorg en kwaliteit, passend bij de maatschappelijke opdracht en strategie.

We verwachten dat een onafhankelijke externe visitatiecommissie ons model in de zomer van 2022 heeft getoetst.

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail