Externe certificering   

Het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) helpt Mijzo om de kwaliteit van onze diensten te monitoren, te beheersen en te verbeteren. Mijzo kiest er in de eerste jaren na de fusie voor om het KMS door een externe certificeerder te laten toetsen aan de hand van de internationale normen op het gebied van kwaliteitsmanagement. We verwachten dat we ons in het najaar van 2021 voor de ISO9001:2015 kunnen certificeren. In de toekomst heeft Mijzo de ambitie om toe te werken naar een eigen KMS met onafhankelijke toetsing.  

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail