Meldcode huiselijk geweld

Sinds 1 juli 2013 is het werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor alle professionals in de gezondheidszorg verplicht. In deze meldcode is vastgesteld wie, wanneer, welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld. Ook Mijzo hanteert de meldcode huiselijk geweld. We hebben een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld in dienst die medewerkers ondersteunt bij het voorkomen, signaleren en aanpakken van huiselijk geweld.

Mijzo vindt de veiligheid van cliënten belangrijk. Een cliënt moet zich veilig voelen en daadwerkelijk veilig zijn. Indien er sprake is van huiselijk geweld, is deze veiligheid niet gewaarborgd. U kunt bij huiselijk geweld denken aan lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, verwaarlozing, financiële uitbuiting en/of seksueel misbruik. Huiselijk geweld gaat niet altijd om kwade wil. In sommige gevallen kunnen mantelzorgers de zorg voor hun naasten niet meer aan, bijvoorbeeld door overbelasting, onmacht, onkunde of onwetendheid. Dit kan leiden tot onverantwoorde zorg/ontspoorde mantelzorg.

Wilt u meer informatie over (de meldcode) huiselijk geweld, dan kunt u contact opnemen met Veilig Thuis of met de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld, Ivonne Jacobs. Zij is bereikbaar via het telefoonnummer 0416-671200 of per mail: ivonne.jacobs@mijzo.nl.

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail