Overeenkomsten zorgverzekeraars

Ieder jaar gaat Mijzo in onderhandeling met de zorgverzekeraars over gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg. Dit betekent dat de door Mijzo geleverde zorg vanaf 1 januari in het nieuwe jaar wellicht helemaal niet, of gedeeltelijk niet meer wordt vergoed door bepaalde zorgverzekeraars. Indien u een zorgverzekering heeft bij één van de zorgverzekeraars waarmee Mijzo geen overeenkomst heeft, dient u de zorg helemaal, of gedeeltelijk, zelf te betalen. Het kan mogelijk voordelig voor u zijn om dan over te stappen naar een andere verzekeraar. Heeft u hier vragen over? Neem contact op met uw zorgverzekeraar.

In de onderstaande tabel ziet u met welke zorgverzekeraars Mijzo wel (✔) of geen (❌) overeenkomst voor 2024 heeft afgesloten voor het leveren van zorg.

Overzicht 2024

Wijk-verplegingGeriatrische revalidatie (GR)Eerstelijns
verblijf (ELV)
hoog complex en palliatieve zorg
Eerstelijns para-medische zorgGenees-kundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) die thuis wonen
ASR
Caresq
CZ
DSW
Salland/
ENO
Menzis
ONVZ
VGZ
Zilveren Kruis
Zorg en Zekerheid

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail