Overeenkomsten zorgverzekeraars

Vanaf 1 januari 2022 heeft Mijzo niet meer met alle zorgverzekeraars een contract. Dit betekent dat de door Mijzo geleverde zorg door deze verzekeraars vanaf die datum helemaal niet, of gedeeltelijk niet wordt vergoed. Indien u een zorgverzekering heeft bij één van de zorgverzekeraars waarmee Mijzo geen overeenkomst heeft, dient u de zorg helemaal, of gedeeltelijk, zelf te betalen. Heeft u hier vragen over? Neem contact op met uw zorgverzekeraar.

In de onderstaande tabel ziet u met welke zorgverzekeraars Mijzo wel een geen overeenkomst voor 2022 heeft afgesloten voor het leveren van zorg.

Wijk-verplegingGeriatrische revalidatie-zorg (GRZ)Eerstelijns
verblijf (ELV)
Eerstelijns para-medische zorgGenees-kundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) die thuis wonenBasis GGZ
ASR
Caresq
CZ
DSW
ENO
Menzis
ONVZ
VGZ
Zilveren Kruis
Zorg en Zekerheid

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail