Publicatie onkosten raad van bestuur  

Mijzo gaat verantwoordelijk om met de (publieke) middelen voor de zorg en maakt haar uitgaven controleerbaar. Daarom maken wij de kosten van de leden van onze raad van bestuur openbaar.

Welke kosten publiceren we?

Wij publiceren op onze website de kosten die samenhangen met de functie van de leden van onze raad van bestuur. Denk hierbij aan kosten voor literatuur, dagbladen en tijdschriften, opleidingen, beroepsregistraties, verblijf tijdens dienstreizen en kosten die samenhangen met het onderhouden van het zakelijk netwerk. Onderstaande kosten maken wij niet openbaar:

  • Bedrijfsvoeringskosten: kosten van zaken waar alle andere medewerkers van Mijzo ook over beschikken. Zoals werkkamer en computer op de werkplek of kantoorbenodigdheden.
  • Reiskostenvergoedingen, die passen binnen de WNT en fiscale regelingen
  • Privé-uitgaven die zij zelf betalen.

De gepubliceerde onkosten zijn hieronder in te zien:

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail