Mijzo

Wet zorg en dwang

Iedereen heeft het recht om in vrijheid te leven, eigen keuzes te maken en om zelf te beslissen hoe men de dag doorbrengt en waar men woont. Dit geldt ook voor mensen met dementie. In het recente verleden was een veilige woonomgeving voor mensen met dementie een ‘gesloten afdeling’ met een code bij de toegangsdeur. Inmiddels is de visie in de ouderenzorg en de wet veranderd. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is dat onvrijwillige zorg niet wordt toegepast, tenzij het écht niet anders kan. Dit betekent dat ook de zorg voor mensen met dementie, zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvindt.

Leven in vrijheid

Iedereen wil zo zelfstandig mogelijk leven en eigen keuzes maken. Als u dementie heeft, kunt u soms niet inschatten wat goed voor u is. De medewerkers van Mijzo helpen u hierbij. We houden rekening met uw veiligheid en kwaliteit van leven. Daarbij hoort de passende vrijheid om te gaan en staan waar u wilt.

Onze visie

Vanuit deze visie realiseert Mijzo in 2023 op alle locaties open leefomgevingen, ook voor mensen met dementie. Dit betekent bijvoorbeeld dat iedereen de mogelijkheid heeft om zelf spullen uit de keuken te pakken, dat een buitendeur niet op slot is en dat een bed niet automatisch een bedhek heeft. Leven in vrijheid verhoogt de kwaliteit van leven.

Bij het realiseren van open leefomgevingen bekijken en beoordelen we elke situatie zorgvuldig. We wegen de mogelijke risico’s voor u en uw omgeving af en stemmen dit af met uw naasten. De inzet van zorgtechnologie kan helpen bij het realiseren van leven in vrijheid.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Wet zorg en dwang en leven in vrijheid? Kijk dan op: Wet zorg en dwang (Wzd) | Informatiepunt dwang in de zorg.

Recht op ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon 

In de Wet zorg en dwang is geregeld dat u recht heeft op advies van een onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon. Dit is iemand die niet in dienst is bij onze organisatie en waarbij u, uw naaste of vertegenwoordiger terecht kunt met vragen over of de uitvoering van de wet. Meer informatie vindt u op www.clientenvertrouwenspersoonwzd.nl.

Cliënten woonachtig in de gemeenten Werkendam, Woudrichem, Almkerk, Hank, Geertruidenberg en Oosterhout kunnen contact opnemen met een cliëntvertrouwenspersoon van Het LSR (West – Brabant).

Yvette Tevel | 06-15661960 | y.tevel@hetlsr.nl

Cliënten woonachtig in de overige gemeenten kunnen contact opnemen met een cliëntvertrouwenspersoon van Adviespunt Zorgbelang (Midden-Brabant).

Yolanda van Laarhoven | 06-41633319 | yvlaarhoven@zorgbelang-brabant.nl

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail