Leven in vrijheid

Iedereen heeft het recht om in vrijheid te leven, eigen keuzes te maken en om zelf te beslissen hoe men de dag doorbrengt en waar men woont. Via de Wet Zorg en Dwang is geregeld dat onvrijwillige zorg niet wordt toegepast, tenzij het écht niet anders kan. Daarbij hoort de vrijheid om te gaan en staan waar u wilt en kennen we binnen Mijzo locaties een open deurbeleid. We houden daarbij rekening met uw veiligheid en kwaliteit van leven. Heeft u vragen over onvrijwillige zorg, waarbij u graag advies wilt ontvangen? De onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon is er om u bij te staan. U leest hierover meer op deze pagina.

Leven in vrijheid betekent ook dat iedereen op onze locaties de mogelijkheid heeft om zelf spullen uit de keuken te pakken, dat een buitendeur niet op slot is en dat een bed niet automatisch een bedhek heeft. Leven in vrijheid verhoogt de kwaliteit van leven.

Wet zorg en dwang

Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is dat onvrijwillige zorg niet wordt toegepast, tenzij het écht niet anders kan. Dit betekent dat ook de zorg voor mensen met dementie, zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvindt. Meer weten over deze wet? Kijk dan op Wet zorg en dwang (Wzd) | Informatiepunt dwang in de zorg.

Onafhankelijk advies over onvrijwillige zorg, opname of verblijf

Elke cliënt met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie, heeft recht op een cliëntvertrouwenspersoon. Dit is iemand die niet in dienst is bij onze organisatie en waarbij u, uw naaste of vertegenwoordiger terecht kunt met vragen over onvrijwillige zorg, opname en verblijf. Meer informatie vindt u op www.clientenvertrouwenspersoonwzd.nl.

Cliënten woonachtig in de gemeenten Altena, Geertruidenberg en Oosterhout kunnen contact opnemen met een cliëntvertrouwenspersoon van Het LSR (West – Brabant).

Yvette Tevel | 06-15661960 | y.tevel@hetlsr.nl

Cliënten woonachtig in de overige gemeenten kunnen contact opnemen met een cliëntvertrouwenspersoon van Adviespunt Zorgbelang (Midden-Brabant).

Margreet Koning | mkoning@zorgbelang-brabant.nl

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail