Mijzo

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang heeft de Wet BOPZ per 1 januari 2020 vervangen. Het uitgangspunt van deze nieuwe wet is dat onvrijwillige zorg niet wordt toegepast, tenzij…. 

Iedereen heeft het recht om in vrijheid te leven, eigen keuzes te maken en om zelf te beslissen hoe je je dag doorbrengt en waar je woont. Dit geldt ook voor mensen met dementie. Ze hebben weliswaar zorg en ondersteuning nodig, maar dat moet zoveel mogelijk zorg zijn waar ze zelf voor kiezen. Soms kunnen mensen met dementie niet inschatten wat goed voor hen is. Als zorgverlener helpen we bij die keuzes. We houden hierbij rekening houden met veiligheid en kwaliteit van leven. Dit kan betekenen dat de vrijheid wordt beperkt. Uiteraard gaan we hier zorgvuldig mee om en kiezen er alleen voor als het echt niet anders kan. Het inzetten van zorg die iemand echt niet wil, is altijd een laatste redmiddel. 

Bekijk voor meer informatie deze animatievideo

Recht op ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon 

In de Wet zorg en dwang is geregeld dat u recht heeft op advies van een onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon. Dit is iemand die niet in dienst is bij onze organisatie en waarbij u, uw naaste of vertegenwoordiger terecht kunt met vragen over of de uitvoering van de wet. 

Cliënten woonachtig in de gemeenten Werkendam, Woudrichem, Almkerk, Hank, Geertruidenberg en Oosterhout kunnen contact opnemen met een cliëntvertrouwenspersoon van Het LSR (West – Brabant).

Jessica van Overmeire | 06 25154348 | j.vanovermeire@hetlsr.nl
Ine van Doornmalen | 06 25118241 | i.vandoornmalen@hetlsr.nl  

Cliënten woonachtig in de overige gemeenten kunnen contact opnemen met een cliëntvertrouwenspersoon van Adviespunt Zorgbelang (Midden-Brabant).

Rita van den Brink | 06 34114902 | rvdbrink@zorgbelang-brabant.nl

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail