Wetenschap en onderzoek

Cliënten houden graag zo lang dit kan de regie over hun eigen leven. Het organiseren van de ondersteuning die hierbij nodig is, is dé opdracht voor Mijzo. Om dit te realiseren werken we zoveel mogelijk volgens de laatste inzichten. We vinden het belangrijk om innovatief met ons zorgaanbod om te gaan en innovaties toe te passen in de dagelijkse praktijk. We verrichten o.a. onderzoek op mbo-, hbo- en wo-niveau of dragen daaraan bij. Hiermee stimuleren we medewerkers tot verbetering van de kwaliteit van het eigen vakinhoudelijk handelen.

Verbinding praktijk en wetenschap

Binnen Mijzo is een commissie wetenschap en onderzoek actief. Deze heeft als doel bij te dragen aan het continue streven naar een optimale kwaliteit van leven van cliënten door de best mogelijke kwaliteit van zorg te bieden. Dit doet de commissie door op een structurele en duurzame wijze praktijkgerichte en wetenschappelijke kennis te faciliteren, ontwikkelen, delen, implementeren en borgen en de wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden. Daarnaast werkt de commissie samen met opleidings- en onderwijsinstituten om de verbinding tussen onderzoek, zorgpraktijk en onderwijs te versterken.

Mijzo is aangesloten bij de Academische Werkplaats Ouderen (AWO) van het departement Tranzo, Tilburg University en bij het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON). De AWO van Tranzo en UKON maken beiden deel uit van de commissie wetenschap en onderzoek.

Een greep uit recente onderzoeken:

  • Beter af met minder’, in het kader van het terugdringen van de inzet van psychofarmaca.
  • ‘Beweging in de dagbesteding’, een onderzoek naar de invloed van bewegen via exergaming op de gezondheid van mensen bij de dagbesteding.
  • ‘Doen bij Depressie’, implementatie van deze methodiek.
  • ‘Proeftuin complementaire zorg’, een landelijk onderzoek waaraan De Kloosterhoeve heeft deelgenomen.

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail