Wonen binnen een woonzorglocatie

Ouderen die zorg of ondersteuning nodig hebben, blijven steeds vaker thuis wonen met behulp van naasten en zorgprofessionals. Wanneer dit niet meer mogelijk is, is verhuizen naar een woonzorglocatie de volgende stap. Hiervoor is bij Mijzo een indicatie zorgprofiel VV 5 of hoger nodig.

Ook in de toekomst zorg blijven bieden

We willen binnen onze woonzorglocaties kwetsbare ouderen die dit echt nodig hebben graag de noodzakelijke zorg blijven bieden. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. In Nederland hebben we te maken met een sterke groei van het aantal ouderen. Tegelijk wordt het aantal medewerkers dat zorg kan leveren schaarser. Dit vraagt van Mijzo om de zorg anders te organiseren.

Indicatie voor woonzorglocatie

Concreet betekent dit dat we bij nieuwe cliënten die naar één van onze locaties willen verhuizen, kijken naar de noodzaak. Voor verhuizing naar een woonzorglocatie heeft u daarom een indicatie VV 5 of hoger nodig. Dit geldt ook als u al op de wachtlijst staat.

Zelfstandig thuis blijven wonen

Onze organisatie heeft een verantwoordelijkheid in het bepalen of thuis blijven wonen wel of niet verantwoord is. Voor mensen met VV 4 indicatie bespreken we samen met de cliënt en hun naasten hoe we hen kunnen ondersteunen zelfstandig thuis te blijven wonen. Bijvoorbeeld door de inzet van wijkverpleging, (extra) ondersteuning van naasten en de inzet van hulpmiddelen. Als de zorg en/ of ondersteuning thuis niet meer verantwoord is, bespreken we de mogelijkheid om te verhuizen naar een woonzorglocatie. Voor cliënten met een VV 4 indicatie die al binnen een woonzorglocatie wonen, verandert er niets.

Vragen

Wij staan hierin niet alleen. Deze afspraak is voor alle ouderenzorgorganisaties in Midden- en West-Brabant van toepassing.

We kunnen ons voorstellen dat u hier vragen over heeft. Wij zijn bereikbaar voor vragen van u of uw naasten. U kunt contact opnemen met Mijn Zorgadvies, bel 0800 0202015 of stuur een e-mail naar mijnzorgadvies@mijzo.nl.

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail