Dementie

Mantelzorgondersteuning in de thuissituatie

Mantelzorger? Wie zorgt er voor u?
De diagnose dementie heeft een grote impact op het leven. Op het leven van de persoon die de grip op het bestaan kwijtraakt én op het leven van zijn of haar directe naasten. Op dit moment krijgt één op de vijf Nederlanders dementie. Veel van hen wonen nog thuis. Soms, als het echt niet anders kan omdat ze meer begeleiding en zorg nodig hebben, verhuizen zij naar een verpleeghuis.

Mantelzorgers nemen een groot deel van de zorg voor een naaste met dementie op zich, thuis en in het verpleeghuis. Mogelijk staat u als partner, familielid of goede vriend dagelijks klaar voor een naaste met dementie.

Wees zuinig op uzelf!

De zorg voor een naaste met dementie is een verantwoordelijke en soms belastende taak. Zeker als u zelf op leeftijd bent of de zorg combineert met een baan en/of de zorg voor kinderen. Na de diagnose dementie moet u samen een weg vinden om met deze nieuwe situatie om te gaan en het leven opnieuw zo goed mogelijk in te vullen. Dat kost tijd. Veel komt op uw schouders neer. Daarom is het belangrijk dat u goed voor uzelf blijft zorgen.

Zorg voor mantelzorgers

Zorgorganisaties Thebe, De Wever en Mijzo hebben de krachten gebundeld en bieden mantelzorgers ondersteuning bij het vinden van een goede balans. We bieden handvatten om overbelasting te voorkomen en om ondanks de diagnose dementie het leven op een fijne manier voort te kunnen zetten. Om samen te blijven genieten van het leven. Tijdens een aantal groepsbijeenkomsten geven wij u inzicht in het verloop van de ziekte dementie en leren u omgaan met veranderd gedrag. Aan bod komt ook wat het voor ú betekent om mantelzorger te zijn en bespreken we onderwerpen als veiligheid, financiën en zorg.

Ondersteuningsprogramma

We hebben een ondersteuningsprogramma ontwikkeld om mantelzorgers samen met hun thuiswonende partner met dementie het juiste steuntje in de rug bieden.

Dementie en nu…

In het programma Dementie en nu… staan kennis over dementie en het behoud van de goede relatie met uw naaste centraal. Daarnaast besteden we aandacht aan het vergroten van uw draagkracht als mantelzorger. Elke bijeenkomst concentreert zich rond één thema. Zo leert u hoe u zich kunt inleven in de beleving van iemand met dementie en hoe u kunt omgaan met de zorg en het veranderde gedrag. Ook de communicatie met uw naaste en met familie en omgeving komen aan de orde. Het delen van uw ervaringen met lotgenoten is een waardevol onderdeel van de bijeenkomsten.

  • Een groep bestaat uit 8 tot 10 mantelzorgers
  • Er zijn 8-10 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur

Heeft u tijdens de bijeenkomsten opvang nodig van uw naaste met dementie? Geef dit dan door bij uw aanmelding. Wij denken graag mee over een oplossing.

Informatie en aanmelden

De bijeenkomsten worden op verschillende locaties in de regio Tilburg georganiseerd. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Voor vragen en aanmelding kunt u contact opnemen met Mijn Zorgadvies. Dit kan telefonisch via 0800-0202015 of per e-mail via mijnzorgadvies@mijzo.nl.


Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail