Voor ouderen met psychiatrische problemen

Gerontopsychiatrie+

Gerontopsychiatrie is zorg voor ouderen met psychiatrische problemen die door het ouder worden meer last krijgen van lichamelijke en (psycho)sociale problemen. Cliënten met chronische klachten door angst, stemmingswisselingen en persoonlijkheid kunnen terecht bij de locatie Dongepark van Mijzo. De behandeling en begeleiding stemmen we af op uw wensen en behoeften.

Gerontopsychiatrie+: gerontopsychiatrie met bijkomende problematiek

Gerontopsychiatrie+ betreft ouderen met multiproblematiek die zo sterk aanwezig is dat er een verhoogde kans is om zowel lichamelijk als psychisch uit balans te raken. De reguliere verpleeghuiszorg is dan ontoereikend. We kunnen betere en passender zorg bieden op een gespecialiseerde afdeling. Vooral omdat er problemen kunnen ontstaan, die kunnen leiden tot risicovol gedrag voor de cliënt en de omgeving.

Fijne woonomgeving

Mijzo biedt u graag een fijne woonomgeving. Onze zorg en behandeling is gericht op het bevorderen en behouden van uw lichamelijk en geestelijk welbevinden. We proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw belevingswereld en u te ondersteunen in uw dagelijkse bezigheden. U houdt zoveel mogelijk de eigen regie over uw leven.


Voor gerontospychiatrische+ zorg kunt u terecht bij de volgende locatie:

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail