Gerontopsychiatrie

Regionaal Expertisecentrum Gerontopsychiatrie+

Om de juiste gespecialiseerde zorg en behandeling te kunnen bieden, is specifieke kennis en kunde nodig. Met het Regionaal Expertisecentrum Gerontopsychiatrie+ kan Mijzo meer betekenen en beter aansluiten bij landelijke ontwikkelingen. Met ons lidmaatschap van de Vereniging voor gerontopsychiatrie hebben we toegang tot de laatste kennis- en behandelmethoden. Daarbij hebben we een rol in wetenschappelijk onderzoek en delen we onze kennis en expertise. Onze professionals vervullen een consulterende rol.

Cliënten spelen een potje pool

Integrale multidisciplinaire zorg

We streven naar een zo hoog mogelijk welbevinden en kwaliteit van leven van de bewoners. Om dit te bereiken, richten we ons op een goede samenwerking tussen zorgprofessionals binnen en buiten Mijzo en een nauwkeurige afstemming van zorg.

Eigen regie, naasten en herstelondersteunende zorg

Samen met de zorgprofessionals kunt u keuzes maken over uw leefomgeving, gezondheid en zorgdoelen. Hoewel volledige genezing vaak niet haalbaar is, bieden we herstelondersteunende zorg, waarbij de nadruk niet op uw klachten, maar op uw krachten.

Zo vrij als mogelijk

Het uitgangspunt voor het handelen van zorgprofessionals is zo veel mogelijk vrijheid, tenzij het niet anders kan. 

Positieve Gezondheid en LevensLuister

LevensLuister gaat uit van de persoonlijke benadering die sterk samenhangt met Positieve Gezondheid. Niet de focus op iemands medische gezondheid staat centraal, maar juist het welbevinden, de ervaren gezondheid, veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen om een betekenisvol leven met kwaliteit te leven. Alle medewerkers op de afdeling worden getraind om te LevensLuisteren vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Daarbij zijn er een aantal medewerkers extra getraind om een proces van de Positieve Gezondheid vragenlijst en een LevensLuister gesprek aan te gaan.

Consultatie en outreachende zorg

De medewerkers gerontopsychiatrie + vervullen een consulterende rol. We delen expertise en denken graag met u mee. Als zorgmedewerker, verpleegkundige, behandelaar, maar ook als huisarts kunt u een beroep doen op onze geschoolde professionals voor consultatievragen of het meekijken op de afdeling. Het zelfs mogelijk om een cliënt tijdelijk op te nemen in ons Expertise Centrum. Ook kunnen de professionals tijdelijk zorgteams en/of behandelaren bijstaan. Heeft u vragen of een consultatievraag, laat het ons weten via Mijn Zorgadvies.


Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail