Ziekte van Huntington

Dagbehandeling en arbeidsmatige dagbesteding

Uw welzijn staat bij ons voorop. Heeft u de ziekte van Huntington en woont u niet op een van onze locaties? Dan kunt u bij ons terecht voor dagbehandeling. Met therapie of behandeling, individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten proberen we uw (mentale) welzijn te verbeteren. Op deze manier kunt u zo lang mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving blijven wonen.

We zien dat met name jongere cliënten het belangrijk vinden om zo lang mogelijk onderdeel uit te blijven maken van de maatschappij. Voor een zinvolle daginvulling en om de sociale contacten te verbreden, bieden wij arbeidsmatige dagbesteding. Op basis van talenten en mogelijkheden bekijken we welke werkzaamheden u voor een organisatie kunt doen. Deze werkzaamheden kunnen plaatsvinden bij een externe organisatie of binnen onze zorglocatie.

Wij zijn altijd op zoek naar bedrijven waarmee we kunnen samenwerken. Ziet u mogelijkheden binnen uw bedrijf? Onze werkcoach Chantal van de Hulsbeek gaat graag met u in gesprek. Neemt u vrijblijvend contact met haar op via e-mail (chantal.van.de.hulsbeek@mijzo.nl) of telefonisch (06-22580317).


Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail