Ziekte van Huntington

Onderzoeksagenda

Mijzo stimuleert en organiseert het uitvoeren van onderzoek naar het verbeteren van de kwaliteit van leven met behoud van zelfstandigheid. Specifiek voor mensen met de ziekte van Huntington is voor de periode van 2022 - 2025 een onderzoeksagenda opgesteld.

Samen met cliënten, naasten, medewerkers en wetenschappers hebben we drie thema’s benoemd waar we de komende jaren extra aandacht, tijd en geld in investeren. Deze thema’s zijn: Zorg op maat, Mobiliteit en Voeding. Hierbij kijken we ook naar mogelijkheden voor de inzet van technologische en sociale innovaties en andere manieren van organiseren van onze zorg. Vanzelfsprekend houden we bij de keuzes die we maken rekening met de beschikbare capaciteit van de zorgmedewerkers. De maatschappelijke opdracht van Mijzo is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Met deze onderzoeksagenda zet Mijzo in op de ontwikkeling van nieuwe kennis en inzichten rondom de vastgestelde thema’s. De agenda delen wij met onze samenwerkingspartners. Dit zijn in ieder geval het HKNN, de (toekomstige) DEC en REC-instellingen voor Huntington, de Vereniging van Huntington en Avans Hogeschool en LUMC. Daarnaast betrekken we Tranzo en UKON bij het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Zo willen we de samenwerking versterken en met elkaar betekenisvol onderzoek uitvoeren.

Dit is de eerste onderzoeksagenda van Mijzo voor deze specifieke doelgroep. Jaarlijks evalueren we de agenda en stellen zo nodig de doelen en thema’s bij.

De onderzoeksagenda kunt u hieronder downloaden:


Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail