Ziekte van Huntington

Polikliniek Huntington

Als u vragen heeft over behandeling en begeleiding bij de ziekte van Huntington, kunnen u en uw naasten terecht bij de polikliniek Huntington. Dit kunnen vragen zijn over het verloop van de ziekte, de mogelijkheden voor behandeling, hulpmiddelen of zelfredzaamheid in het dagelijks functioneren. Indien gewenst bieden we ook begeleiding aan naasten.

Al in een vroeg stadium van de ziekte bieden we passende ondersteuning en behandeling. Het expertteam binnen de polikliniek bestaat uit behandelaren, zoals een arts, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker, logopedist en diëtist. Wilt u meer informatie over de polikliniek of een afspraak maken met één van de behandelaren? Neem dan contact op met bureau zorgadvies.

Aanmelden

Het aanmelden bij de polikliniek kan door uzelf, uw naaste of door een huisarts, specialist of andere hulpverlener gedaan worden. Een van onze casemanagers neemt vervolgens contact met u op om uw vragen door te spreken. Indien gewenst kunt u, eventueel samen met een naaste, langskomen bij de polikliniek voor een screening. Tijdens de screening bespreken de behandelaren uw vragen. Indien nodig, verrichten zij aanvullend onderzoek om een volledig beeld van uw situatie te krijgen. Na afloop krijgt u een terugkoppeling van het behandeladvies. Dit wordt afgestemd op uw specifieke hulpvragen en wensen.

Advies voor zorgprofessionals

Heeft u als zorgprofessional of hulpverlener een vraag over de zorg- en behandelmogelijkheden voor mensen met de ziekte van Huntington? Wij delen graag onze kennis en ervaring met u. Neemt u contact op met onze experts via bureau zorgadvies.


Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail