Wondzorg

Het aantal personen met complexe of moeilijk genezende wonden in Nederland is groot en zal de komende jaren, mede als gevolg van de vergrijzing, verder toenemen. Complexe wonden kunnen een negatieve invloed hebben op uw kwaliteit van leven. U kunt te maken krijgen met pijn, slapeloosheid, lusteloosheid en beperkingen in mobiliteit en functioneren. Ook heeft u meer kans op infectie en terugkerende wonden. Goede wondzorg is daarom essentieel. Een efficiënte aanpak leidt tot een snelle wondgenezing.

Wat Mijzo bijzonder maakt

Binnen Mijzo zien wij wondzorg als een integraal proces van diagnostiek, preventie, behandeling, monitoring en leefstijladviezen. Wondconsulenten en wondverpleegkundigen coördineren de dagelijkse wondzorg en behandelen wonden. Alle verpleeg- en verzorgingsafdelingen hebben gespecialiseerde medewerkers wond en decubitus die de (dagelijkse) wondzorg uitvoeren. Decubitus is een ernstige beschadiging van de huid die regelmatig voorkomt bij mensen die lang in bed liggen of zitten.

Binnen Mijzo zien wij wondzorg als een integraal proces van diagnostiek, preventie, behandeling, We besteden veel aandacht aan wondzorg en hebben een speciale ‘Wond en Decubitus Commissie’. De belangrijkste taak van deze commissie is het vergroten van de kennis en de kwaliteit van wondzorg. Om dit te kunnen verwezenlijken, werken we met preventie- en behandelprotocollen. Scholing heeft continu onze aandacht. Samen met wondexpertisecentrum West- en Midden-Brabant bieden wij professionele wondzorg voor mensen met complexe wonden die wonen in de regio Brabant.


Wondzorg bieden we bij de volgende locaties:

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail