Besturingsfilosofie

De uitgangspunten voor de besturingsfilosofie van Mijzo zijn: 

  • Uitgangspunt is ondersteuning en zorg dicht bij de cliënt te organiseren. Op onderdelen waar expertise of efficiency van meerwaarde is, organiseren we zaken centraal.
  • Het management is integraal verantwoordelijk en aanspreekbaar op afgesproken resultaten.
  • De verantwoordelijkheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie. Leiderschap is situationeel bepaald, bij voorkeur coachend en faciliterend. De transformatie van de zorg vraagt nadrukkelijk om sturing en leiderschap. We hebben maximaal twee managementlagen onder de raad van bestuur met een hanteerbare span of control en complexiteit.
  • Een team is samen verantwoordelijk, geen zelfsturing, maar zelforganisatie.
  • We managen en organiseren op basis van de kernwaarden: eigen, ontdekken, open, samen.
  • We betrekken waar mogelijk belanghebbenden in advisering.
  • We zijn wendbaar en flexibel.

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail