Besturingsfilosofie

De uitgangspunten voor de besturingsfilosofie van Mijzo zijn: 

  • Centraal – decentraal
    Alles wat de cliënt direct raakt, organiseren we lokaal in de lijn (ook facilitair). Lokale kleuring is hierbij belangrijk.
  • Het management is integraal verantwoordelijk.
  • De verantwoordelijkheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie. Leiderschap is hierbij coachend en faciliterend. (maximaal 2 managementlagen onder de RvB met een hanteerbare span of control en complexiteit)
  • Een team is samen verantwoordelijk (geen zelfsturing, maar zelforganisatie).
  • We managen en organiseren op basis van de kernwaarden: eigen, ontdekken, open, samen.
  • Overlegstructuur: we betrekken alle belanghebbenden in advisering.
  • We zijn wendbaar en flexibel.