Cliëntenraad

De mening van cliënten, hun familieleden en/of vertegenwoordigers is voor Mijzo erg belangrijk. De cliëntenraad is dan ook van grote waarde. De raad komt op voor de belangen van cliënten en maakt deze kenbaar bij het management of de raad van bestuur. Daarnaast denkt de cliëntenraad mee over het beleid van Mijzo en over praktische, dagelijkse dingen, waar bij het gemeenschappelijke belang voorop staat.

Lokale cliëntenraden

Alle locaties van Mijzo hebben een cliëntenraad. In de cliëntenraden kunnen cliënten en/of hun familieleden/vertegenwoordigers zitting hebben. Ze komen gemiddeld één keer in de twee maanden bij elkaar.

Centrale cliëntenraad

Een aantal voorzitters van de lokale cliëntenraden vormt de centrale cliëntenraad (CCR). Deze centrale raad voert de taken van een cliëntenraad uit voor stichtingsbrede aangelegenheden en is het eerste aanspreekpunt voor de raad van bestuur.

Wilt u lid worden van de cliëntenraad?

Iedereen die zorg- en dienstverlening afneemt van Mijzo kan lid worden van de cliëntenraad. Daarnaast kunnen ook familieleden/wettelijk vertegenwoordigers of mensen uit het directe sociale netwerk van de cliënt lid worden. Wilt u lid worden van de cliëntenraad? Stuur dan een e-mail naar clientenraad@mijzo.nl. Geeft u hierin duidelijk aan om welke locatie het gaat?

Meer informatie

Wilt u meer informatie over medezeggenschap van de cliëntenraden van Mijzo? Neem dan contact met hem de ondersteuner van de cliëntenraad op via clientenraad@mijzo.nl.

Vragen? Bel 0416 30 14 00
Stuur een e-mail