Familie- en mantelzorgondersteuning

Bij Mijzo kunnen cliënten rekenen op goede en professionele zorg binnen een ontspannen, sfeervolle leefomgeving. En juist voor dat laatste is meer nodig dan goede zorg. De aanwezigheid van een partner, familie en vrienden brengt de vertrouwdheid die wij niet kunnen evenaren, hoe hard we ons best ook doen. Als de dingen in het leven minder vanzelfsprekend worden, bent u als vertrouwd gezicht, van onschatbare waarde. 

Uw komst wordt door medewerkers enorm gewaardeerd. Het is voor de cliënten een prettige onderbreking van de dagelijkse routine. Bovendien bent u een belangrijke bron van informatie. Wij steken veel op van uw kennis en de ervaringen die u heeft met uw familielid. Daardoor leren we hem of haar veel beter kennen, wat ten goede komt aan de zorg. We vinden het belangrijk oog te hebben voor elkaar. Een luisterend oor, een goed gesprek of een wandeling door de stad. Medewerkers en vrijwilligers doen hun uiterste best, maar zijn daarvoor ook afhankelijk van u. Uw unieke aandacht als partner, familielid of vriend(in) is onvervangbaar. 

Ondersteuning thuis 

De samenwerking met familie en mantelzorgers begint soms op het moment van de verhuizing naar een zorglocatie, maar vaak al ver daarvoor. Vanaf een vroeg stadium kunnen we iets betekenen om op een prettige manier thuis te kunnen blijven wonen. Denk bijvoorbeeld aan dagbesteding of -behandeling of de diverse Alzheimercafés die regelmatig op locaties van Mijzo worden georganiseerd.  

Persoonlijk contact en betrokkenheid 

We bepalen samen wat we voor elkaar kunnen betekenen en hoe u betrokken kunt blijven bij de zorg en dagbesteding van uw familielid. Wellicht wilt u helpen bij het douchen, meegaan naar de arts of iedere week samen gaan lunchen? Elke cliënt heeft een vaste contactpersoon binnen de zorglocatie en wijst uit zijn directe omgeving een eerste contactpersoon aan. Onderling is regelmatig persoonlijk contact. Daarnaast kunt u als eerste contactpersoon op de hoogte blijven door in te loggen in het Elektronisch Cliënten dossier (ECD) en bent u welkom bij familiebijeenkomsten en huiskamergesprekken. Zo krijgt u meer informatie en blijft u betrokken bij de zorg. Er zijn geen bezoektijden, met uitzondering van de revalidatieafdelingen, u kunt altijd komen en bijvoorbeeld gewoon zelf koffiezetten of koken op de woongroep als u dat wilt. 

Vragen 

Voor vragen kunt u als familie of mantelzorger rekenen op ondersteuning van een team van specialisten. De opname in een zorglocatie of een revalidatieproces wordt vaak ervaren als een grote verandering in het (gezins)leven. Wij vinden het belangrijk dat daar oog voor is. We organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten over dementie, revalideren, behandelingen en omgaan met een chronische ziekte. Vanuit deze avonden wordt een aanbod gedaan om een ondersteuningsgroep bij te wonen, die geleid wordt door een psycholoog of arts en een maatschappelijk werker. Daarnaast zijn er mogelijkheden om u individueel te ondersteunen en begeleiden bij het verwerkingsproces. 

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail