Mijn Zorgadvies van Mijzo

Mijn Zorgadvies adviseert en informeert u en uw naasten graag over de mogelijkheden en begeleiding die Mijzo biedt om op eigen wijze oud te worden. We begrijpen dat u het liefst zo lang mogelijk thuis woont, hierbij kan Mijzo u eventueel ondersteunen met wijkverpleging. Heeft u dagelijks zorg nodig die wij niet in uw thuissituatie kunnen bieden? Dan is wonen bij Mijzo een optie.

Mijn zorgadvies

We begrijpen dat het regelen van de juiste zorg soms lastig kan zijn. Want wat moet u zelf regelen en wat regelt Mijzo? En welke indicatie heeft u nodig? De zorgadviseurs van Mijn Zorgadvies staan voor u klaar. Zij zijn uw aanspreekpunt tijdens het proces, van aanvraag tot de verhuizing. Neem contact op met Mijn Zorgadvies via 0800 – 0202015.

Zodra het zelfstandig wonen niet meer lukt begeleiden wij ouderen naar een passende plek binnen Mijzo.

Wonen binnen Mijzo

Verhuizen naar een zorglocatie is een grote stap voor u en uw naasten. Hieronder hebben we de stappen voor u op een rij gezet:

  • Om bij Mijzo te wonen, heeft u een Wlz-indicatie nodig van een VV 5 of hoger van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) nodig. In de indicatie staat omschreven waar u hulp en zorg bij nodig heeft.

    Heeft u nog geen Wlz-indicatie? Dan kunt u deze aanvragen via de website van het CIZ. U kunt deze aanvraag zelf invullen. Komt u er niet uit en heeft u hulp nodig bij het regelen van uw Wlz-indicatie? Neem dan contact op met Mijn Zorgadvies. Onze zorgadviseurs helpen u graag.

  • Bij het aanvragen van uw Wlz-indicatie wordt u gevraagd om een voorkeurslocatie door te geven. Wanneer dit een Mijzo locatie is, komt uw indicatie automatisch bij Mijn Zorgadvies binnen. Onze zorgadviseur neemt vervolgens telefonisch contact met u op voor een intakegesprek. Op basis van uw wensen en zorgprofiel bespreken we samen welke locatie het beste bij u past. Uiteraard controleren we of er plaats is op de voor u best passende locatie.

  • Voor al onze locaties geldt een wachtlijst. Hoe lang het duurt, is bovendien afhankelijk van uw situatie. Samen met u kijken we welke zorg nodig is om de periode te overbruggen. Dit kan bij u thuis zijn, maar ook op een andere afdeling of locatie van Mijzo. Wanneer er geen geschikte plek bij ons is, zoeken we naar een plaats buiten Mijzo. Is er plaats op uw voorkeurslocatie? Dan neemt Mijn Zorgadvies opnieuw contact met u op.

    Heeft u dringend zorg nodig? Dan kan het zijn dat u niet zelf kunt kiezen in welke locatie u komt te wonen. Of dat u tijdelijk in een andere Mijzo locatie komt te wonen, en pas later naar uw voorkeurslocatie verhuist. Mijn Zorgadvies vertelt u hier alles over als we u bellen.

  • Wanneer er woonruimte voor u vrijkomt, kunt u zich voorbereiden op uw verhuizing. Uiteraard stemt onze zorgadviseur de datum met u af en neemt het proces met door, zodat u niets vergeet. Houdt u er wel rekening mee dat u snel moet verhuizen als er plek is en u voor het inrichten maximaal 6 dagen heeft. De verhuizing regelt u zelf.

Samen verantwoordelijk

Wanneer u bij Mijzo komt wonen, verhuist uw eigen leven met u mee. Dit betekent dat veel zaken blijven zoals u gewend bent. De focus ligt op wat nog wél kan en Mijzo ondersteunt u waar nodig. Uw familieleden, vrienden of kennissen blijven betrokken bij uw dagelijks leven. Wij kijken samen met u en de mensen om u heen hoe wij dit het best kunnen realiseren. Zo behoudt u de regie over uw leven.

Digitaal zorgdossier

Mijzo gebruikt het digitale cliëntportaal PUUR. van jou. Voorafgaand aan uw verhuizing bespreekt de zorgadviseur uw zorgdossier met u. U wordt gevraagd om een account bij PUUR. van jou aan te maken én uw zorgdossier te vullen voordat u bij Mijzo komt wonen. U ontvangt uiteraard informatie van uw zorgadviseur hoe u dit doet.

“Het helpt als naasten zoveel mogelijk de dingen doen die ze thuis ook deden: de was, wandelen, meedoen met een activiteit en bij een gesprek met een arts of specialist zijn.”

Veelgestelde vragen

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail