Missie en visie

Ontdek de missie en visie van Mijzo.

Missie

Mijzo is er voor mensen met grote gezondheidsuitdagingen die op eigen wijze vorm willen geven aan hun leven. We zijn er voor ouderen, revalidanten en mensen met chronische aandoeningen. Daar waar thuis ook is. Samen met cliënten en hun naasten willen we ontdekken wat de best passende zorg of ondersteuning is.  

Mijzo staat voor respectvolle aandacht. Aandacht voor mensen, voor ons werk en voor elkaar. Onze ambitie is om koploper te zijn. Dit doen we met een open blik en vanuit een positieve visie op gezondheid. Zo halen we het beste in elkaar naar boven. 

Visie

Ondanks het ouder worden, willen mensen het liefst zo lang mogelijk actief blijven in hun eigen omgeving en op eigen wijze hun leven leiden, passend bij wie ze zijn. We zijn ons ervan bewust dat bij het ouder worden de gezondheid afneemt en dat dit gaandeweg een andere invulling van het leven vraagt. Dat is niet makkelijk. Zelfs de simpele dingen worden ingewikkeld en de afhankelijkheid van anderen neemt toe.

Mijzo is er voor u als u ondersteuning nodig heeft. Wij stemmen onze zorg en dienstverlening af op uw wensen. Wij ondersteunen op die momenten dat u ons nodig heeft om zo een zinvolle bijdrage te leveren aan uw leven. Samen ontdekken we wat uw eigen mogelijkheden zijn en staan we open voor de keuzes die u maakt. Met hulp van mensen uit uw omgeving, maar ook met gebruik van slimme technologie, stellen wij u in staat om het leven te blijven leiden zoals u dat wilt.

Onze droom is om toonaangevend te zijn in het bieden van zorg en ondersteuning vanuit diverse expertises. Daarnaast willen wij goed werkgeverschap bieden aan onze medewerkers en vrijwilligers, waarbij ruimte is voor creativiteit en lef. Alleen samen kunnen wij het verschil maken. Elke dag weer. 

Visie op medewerker en vrijwilliger

In een open organisatie, waar je jezelf kunt zijn en waar je gezien en gewaardeerd wordt, ervaar je vrijheid en ruimte om de cliënt bij te staan in het maken van eigen keuzes en beslissingen en om díe ondersteuning te bieden die de cliënt nodig heeft. Als medewerker ben je gezond nieuwsgierig, heb je lef en leer je elke dag, van het werk en van je collega’s. Je wordt in de gelegenheid gesteld en/of ondersteund om te experimenteren, te blijven leren en ontdekken, omdat je zó als collega bijdraagt aan een toekomstbestendige werkomgeving en kwaliteit. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Je bent trots op je werk en op Mijzo, op de toegevoegde waarde die je voor cliënten en hun omgeving hebt. Je kunt je identificeren met de locatie waar je werkt. Dit werk doe je niet alleen, je komt verder wanneer je samen werkt.

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail