Missie en visie

Ontdek de missie en visie van Mijzo.

Missie

Met een open, nieuwsgierige, blik naar de toekomst en vanuit de visie op positieve gezondheid, is Mijzo aanjager in de transformatie van zorg om ouderen zo lang mogelijk op eigen wijze vorm en invulling te laten geven aan hun leven thuis. Zodra dat niet meer lukt, zijn wij er om hen te ondersteunen en te begeleiden. We zijn er voor ouderen, revalidanten en mensen met chronische aandoeningen.

Mijzo staat voor respectvolle aandacht. Aandacht voor mensen, voor ons werk en voor elkaar. Zo halen we het beste in elkaar naar boven.

Visie

Ons leven leiden en ouder worden willen we op eigen wijze. Als daar professionele ondersteuning bij nodig is, is Mijzo de juiste partner. Samen met cliënten, hun naasten, slimme technologie en in goede dialoog bieden we de gewenste ondersteuning en zorg. We zijn toonaangevend in de expertises die wij bieden. We zijn aanjager in de noodzakelijke transformatie om de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. We bieden onze medewerkers en vrijwilligers ruimte en stimuleren creativiteit, lef en persoonlijke groei en ontwikkeling. Alleen samen maken we het verschil. Elke dag weer.

Visie op medewerker en vrijwilliger

In een open organisatie, waar je jezelf kunt zijn en waar je gezien en gewaardeerd wordt, ervaar je vrijheid en ruimte om de cliënt bij te staan in het maken van eigen keuzes en beslissingen, en om die ondersteuning te bieden die de cliënt nodig heeft. Als medewerker en vrijwilliger ben je gezond nieuwsgierig, heb je lef en leer je elke dag, van het werk en van je collega’s. Je wordt in de gelegenheid gesteld en ondersteund om te experimenteren, te blijven leren en ontdekken, omdat je zó als collega bijdraagt aan een toekomstbestendige werkomgeving en aan kwaliteit. Een soepele samenwerking tussen cliënten, naasten, medewerkers en vrijwilligers is essentieel. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Je bent trots op je werk, op Mijzo, op je team en op de toegevoegde waarde die je voor cliënten en hun omgeving hebt. Je kunt je identificeren met de plek waar je werkt. Meer dan in het verleden zullen medewerkers en vrijwilligers losgekoppeld zijn van verpleeghuizen en aanwezig zijn thuis, in bijzondere woonvormen of digitaal op afstand. Dit werk doe je niet alleen. Je komt verder wanneer je samenwerkt.

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail