Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) van Mijzo is een inspraak- en medezeggenschapsraad om medewerkers een stem te geven in de organisatie. Want medezeggenschap is van ons allemaal. De OR wil (mede)zeggenschap zo laag mogelijk in de organisatie leggen. Hiervoor zoekt de OR de samenwerking met de medezeggenschapsambassadeurs. Zij zijn de schakel tussen de verschillende organisatielagen en de OR en zij stimuleren medewerkers op verschillende manieren om hun stem te laten horen.

Visie op (mede)zeggenschap

De visie van de OR op (mede)zeggenschap is dat medewerkers mee kunnen beslissen over zaken die hun directe werk aangaan en dat zij vroeg worden betrokken bij afspraken die in de organisatie worden gemaakt. Vanuit de kernwaarden ‘open’ en ‘samen’ denkt de OR als gesprekspartner van de raad van bestuur mee over de inspraak en betrokkenheid van medewerkers, over strategie en over grote veranderingen.

De ondernemingsraad van Mijzo bestaat uit negen OR-leden.

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail