Mijzo

Organisatiestructuur   

Raad van bestuur 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Mijzo. Deze raad bestaat uit drie leden.

Mireille de Wee, Patrick de Rooij en Annet Boekelman

Raad van toezicht 

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en de resultaten van Mijzo en beoordeelt of deze in lijn zijn met de vastgestelde beleidsplannen en onze maatschappelijke doelstelling. De raad van toezicht bestaat uit zes leden:  

De voorzitter raad van toezicht van Mijzo is Victor van Dijk. Victor heeft veel ervaring als bestuurder en toezichthouder in diverse sectoren. Hij heeft leidinggegeven aan fusieprocessen in de drinkwaterwereld (Vitens) en in de ouderenzorg (Omring). Hij kent de voordelen van een fusie, maar ook de hobbels die genomen moeten worden voor een succesvolle integratie van organisaties. “Met mijn ervaring in de ouderenzorg en met fusies wil ik graag bijdragen aan het succes van Mijzo. De fusie tot Mijzo zie ik als een integer proces. De kwaliteit en zorgvuldigheid van dat proces wil ik graag doorzetten in het functioneren van de nieuwe raad van toezicht. Een raad met een goed waardenkompas, die betrokken is, luistert, kritisch en opbouwend is.” 

Marieke Commandeur heeft een brede ervaring in de financiële sector. Momenteel richt zij zich als lid van het managementteam van SNS op het vergroten van het maatschappelijke karakter van de bank. Haar ervaring met complexe, sterk veranderende omgevingen, waarin innovatie en digitalisering hand in hand gaan met de menselijke maat, gaat ze nu bij Mijzo inzetten. Bestuurlijk heeft ze jarenlang ervaring opgedaan in het primair onderwijs als voorzitter van het bestuur. “Met de vorming van Mijzo slaan drie organisaties die er stuk voor stuk op gericht zijn het beste in mensen naar boven halen, de handen ineen. Samen sta je sterker. Ik ben heel blij dat ik hieraan mag bijdragen.” 

Philip Idenburg is managing partner van strategie- en innovatiebureau BeBright en in zijn dagelijkse werk betrokken bij zorgvernieuwing en de implementatie daarvan in de praktijk. “Als lid raad van toezicht wil ik, naast mijn toezichthoudende rol, graag een sparringpartner zijn voor de raad van bestuur op het gebied van digitalisering van de zorg en zorgtransformatie. Zorgvernieuwing niet als doel, maar die moet resulteren in betere zorg voor cliënten en een goede werkomgeving voor medewerkers van Mijzo.” 

Jane Murray Cramm is werkzaam als hoogleraar persoonsgerichte zorg aan de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Namens de raad van toezicht neemt ze ook deel aan de commissie kwaliteit & innovatie. “De zorg juist voor kwetsbare groepen meer persoonsgericht maken is een belangrijke drijfveer voor mij. De visie en strategie van Mijzo om zorg te leveren aan de bewoners van Brabant sluiten daar erg bij aan. Ik kijk er dan ook met plezier naar uit om mijn rol als lid van de raad van toezicht de komende jaren bij Mijzo te zullen vervullen.”

Margery Kuikman-Wakker is werkzaam als registeraccountant in de gezondheidszorg. Zij bedient diverse zorginstellingen die qua omvang en problematiek vergelijkbaar zijn met Mijzo. Daarnaast is Margery voorzitter van de commissie Care van de NBA/Coziek en heeft zitting in de stuurgroep sociaal domein. Hierdoor kan zij snel reageren op nieuw ontstane situaties in wet- en regelgeving en een bijdrage leveren aan de administratieve lastenverlichting bij Mijzo. “Mijn rol binnen de raad van toezicht en specifiek binnen de auditcommissie van Mijzo richt zich op financiën in brede zin. Ik vind het fijn een bijdrage te kunnen leveren op basis van de kennis die ik bij andere zorgorganisaties heb opgedaan.” 

Iris Hendriks is per 1 april benoemd als trainee Raad van Toezicht. Zij doet bij Mijzo haar eerste ervaringen op in de rol van toezichthouder. Iris wil bijdragen aan de kwaliteit van de zorg in Nederland en is blij met de kans die Mijzo haar biedt: ‘’De open en toekomstgerichte houding en de persoonsgerichte visie van Mijzo spreken mij erg aan. Ik kijk er naar uit om als trainee Raad van Toezicht aan de slag te gaan en meer te leren over het direct toezicht houden in de praktijk.’ Iris Hendriks werkt als onderzoeker bij het Ben Sajet Centrum. Een kenniswerkplaats voor de langdurige zorg in Amsterdam. Daarvoor was ze beleidsmedewerker bij de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in zorg en welzijn.


Organogram 

Het organogram van Mijzo kunt u hieronder bekijken. 

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail